Undervisning

Veiledning i mat og helse!

Mange lærere etterspør i Facebookgruppene våre eksempler på undervsiningsopplegg. Vi anbefaler at dere orienterer dere i veiledningen til læreplanen som ligger hos Utdanningsdirektoretet. Det er gjennomarbeidede og kvalitetssikrede opplegg for mange økter. Her!

Første utkast læreplan i mat og helse

I midten av oktober  (17.10.18) publiseres det første utkastet til ny læreplan. Mer info her. 

Ny læreplan i mat- og helsefaget fra 2020!

Arbeidet med ny læreplan i mat og helse er godt i gang. Her er prosessen beskrevet. Disse er med i lærerplangruppa i mat og helse:

  • Cathrine Fulland, 5. -7. trinn, leder
  • Eldbjørg Fossgard, UH
  • Guro Aaberg, U-trinn, og mellomtrinn
  • Marianne Husøy, 1.-10. trinn
  • Elisabeth Utsi Gaup,UH
  • Jan Arne Pettersen, UH, 8.-10. trinn, vgo