Undervisning

Undervisningsopplegg: «Mat og helse-pakken» fra Nasjonalt senter

Her har Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet utformet og publisert gjennomtenkte undervisningsopplegg. De inneholder kompetansemålene som styrer opplegget, omtale, forslag til tidsbruk, lenker til ulike oppskrifter, teoristoff, gjennomføring og forberedelse til neste kt. De kan skrives ut i PDF-format. Bruk dem!

Veiledning i mat og helse!

Mange lærere etterspør i Facebookgruppene våre eksempler på undervsiningsopplegg. Vi anbefaler at dere orienterer dere i veiledningen til læreplanen som ligger hos Utdanningsdirektoretet. Det er gjennomarbeidede og kvalitetssikrede opplegg for mange økter. Her!

Første utkast læreplan i mat og helse

I midten av oktober  (17.10.18) publiseres det første utkastet til ny læreplan. Mer info her. 

Ny læreplan i mat- og helsefaget fra 2020!

Arbeidet med ny læreplan i mat og helse er godt i gang. Her er prosessen beskrevet. Disse er med i lærerplangruppa i mat og helse:

  • Cathrine Fulland, 5. -7. trinn, leder
  • Eldbjørg Fossgard, UH
  • Guro Aaberg, U-trinn, og mellomtrinn
  • Marianne Husøy, 1.-10. trinn
  • Elisabeth Utsi Gaup,UH
  • Jan Arne Pettersen, UH, 8.-10. trinn, vgo