Undervisning

23.08.2020: Tilpasset opplæring i mat og helse

I disse dager starter 180 000 barn og unge med opplæring i mat og helse. Alle er forventningsfulle og lurer på hva de skal gjøre på skolekjøkkenet. Hva kommer jeg til å lære? Noen av barna skal ha tilpasset opplæring fordi de lever med kostrestriksjoner. Skoleloven gir elevene rett til slik opplæring – og dermed en plikt for skoleeiere, rektorer og lærere i mat og helse til å oppfylle den retten. Når det gjelder elever med cøliaki anbefaler jeg nettsida til Norsk Cøliakiforening. Spesielt er denne teksten nyttig å lese!

14.08.2020: Facbook-gruppe for individuelle medlemmer

LMHS har opprettet en Facebook-gruppe for individuelle medlemmer av LMHS. Der abeider vi systematisk med den nye læreplanen i mat og helse. Nestleder Grete M. Grande åpner tilgang for deg når medlemsavgiften er betalt.

https://www.facebook.com/groups/LMHSmedlemmer

Praktisering av § 2-15 i Opplæringsloven

17.03. 2020: § 2-15.Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring

LMHS har fått henvendelser om hvordan paragraf 2-15 i Opplæringsloven skal praktiseres i perioden der elevene har undervisning hjemme. Som organisasjon er det ikke vår oppgave å tolke den. Det er Utdanningsdirektoratet og lokale skolemyndigheter som er ansvarlig for det. Vi har sendt en henvendelse til Utdanningsdirektoratet om hvordan paragrafen skal praktiseres nå, og bedt om en rask avklaring.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet:

undervisningsoppleggene i «Mat og helse-pakken» 

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har utformet og publisert undervisningsopplegg. De inneholder kompetansemålene som styrer opplegget, omtale, forslag til tidsbruk, lenker til ulike oppskrifter, teoristoff, gjennomføring og forberedelse til neste økt. De kan skrives ut i PDF-format. Bruk dem!

Læreplaner i mat og helse i LK20

De nye læreplanene  mat og helse  og  mat og helse samisk

De er forskriftsfestet og innføres fra 1.-9. trinn høsten 2020. For 10. trinn gjelder læreplanene i Kunnskapsløftet.

Ressursbok for småskoletrinnet

Dette ressursheftet «Smak og behag, lærerveiledning for småskoletrinnet» er en slitesterk lærerveiledning. Den ble skrevet til læreplanverket L97. Den er fortsatt et godt ressurshefte og er scannet på Nasjonalbiblioteket her!

Studietilbud i mat og helse

Her er tilbud om videreutdanning i mat og helse på Høgskulen Vestland.

Pressekonferanse om læreplanene i LK20

Kunnskaps- og integreringsminister J. T. Sanner presenterte de nye læreplanene i LK20 på Smestad skole mandag 18.11 kl. 10.00. Følg presentasjonen her! 

Høringsuttalelse publisert på forslag til ny læreplan!

16. juni 2019: Da er høringsinnspillet til forslaget til ny læreplan fra LMHS publisert. Les det gjerne her!

Debattinnlegg i Dagsavisen

Direktør i Kulturtanken, Lin Holvik, spurte i Dagsavisen 26.2. kunnskaps- og integreringsminister J. T. Sanner hvor det er blitt av planen om å styrke de praktiske og estetiske fagene – som stortinget vedtok i 2015. Les her!

Svaret fra statsråd Sanner står i Dagsavisen 5. mars. Han forsikrer at jo, alle de fire praktiske og estetiske fagene skal styrkes i kommende læreplan. Det gjelder å styrke innholdet! Akkurat som det har vært utfordringen! Han anbefaler oss alle til å bidra i høringsrunden om forslagene til nye læreplaner. Hans løfte om at fagene skal styrkes er kjempeviktige.  Jeg klipper ut svaret hans. Takk til Lin Holvik for en viktig etterlysning. Les svaret fra Sanner her!

Veiledning i mat og helse!

I Facebookgruppene til LMHS etterspør mange lærere eksempler på undervsiningsopplegg. Vi anbefaler veiledningen til læreplanen i mat og helse i LK06 som ligger hos Utdanningsdirektoretet. Her er det gjennomarbeidede og kvalitetssikrede opplegg for mange økter. Her!

Forslag til ny læreplan i mat og helse

Utdanningsdirektoratet har publisert forslagene til nye læreplaner. Struktur og innhold preges av både overordnet del, fagovergripende temaer, grunnleggende ferdigheter og omtale av det enkelte fag. Innspillsfristen er fram til 14. november. Her er forslaget til mat- og helseplanen i LK20!

Første utkast læreplan i mat og helse

I midten av oktober  (17.10.18) publiseres det første utkastet til ny læreplan. Mer info her. 

Ny læreplan i mat- og helsefaget fra 2020!

Arbeidet med ny læreplan i mat og helse er godt i gang. Her er prosessen beskrevet. Disse er med i lærerplangruppa i mat og helse:

  • Cathrine Fulland, 5. -7. trinn, leder
  • Eldbjørg Fossgard, UH
  • Guro Aaberg, U-trinn, og mellomtrinn
  • Marianne Husøy, 1.-10. trinn
  • Elisabeth Utsi Gaup,UH
  • Jan Arne Pettersen, UH, 8.-10. trinn, vgo