Tidligere utgaver

Nr 2/2018: Vurdering – publiseres 25. oktober

Tidligere utgaver av tidsskriftet «Mat og helse i skolen»

  • Nr 1/2018: Bærekraft
  • Nr 2/2017: Entreprenørskap
  • Nr 1/2017: Hygiene
  • Nr 2/2016: Mat og helse i et flerkulturelt samfunn
  • Nr 1/2016: Folkehelse og livsmestring i faget mat og helse
  • Nr 2/2015: Mat
  • Nr 1/2015: Videregående opplæring
  • Nr 2/2014: Mat og helse 1.-4. trinn
  • Nr 1/2014: De grunnleggende ferdighetene i mat og helse