Tidsskriftet

Tidsskrift nr 2/2018 har vurdering som tema. Det inneholder fagartikler som belyser vurdering fra ulike ståsteder.

Tema i tidligere utgaver. Om du ønsker noen tilsendt, sender vi dem i post. Kostnad: 50 kr + porto.

  • Nr 1/2018: Bærekraft
  • Nr 2/2017: Entreprenørskap
  • Nr 1/2017. Hygiene
  • Nr 2/2016: Mat og helse i et flerkulturelt samfunn
  • Nr 1/2016: Folkehelse og livsmestring i faget mat og helse
  • Nr 2/2015: Mat
  • Nr 1/2015: Videregående opplæring
  • Nr 2/2014: Mat og helse 1.-4. trinn
  • Nr 1/2014: De grunnleggende ferdighetene i mat og helse