Tidsskriftet

Retningslinjer for artikler og stoff: kommer!

Oversikt over tidligere tema:

 • Nr 2/2018: Vurdering
 • Nr 1/2018: Bærekraft
 • Nr 2/2017: Entreprenørskap
 • Nr 1/2017. Hygiene
 • Nr 2/2016: Mat og helse i et flerkulturelt samfunn
 • Nr 1/2016: Folkehelse og livsmestring i faget mat og helse
 • Nr 2/2015: Mat
 • Nr 1/2015: Videregående opplæring
 • Nr 2/2014: Mat og helse 1.-4. trinn
 • Nr 1/2014: De grunnleggende ferdighetene i mat og helse
 • Nr 2/2013: Mat og samisk mat i skolen
 • Nr 1/2013: Mat og helse – fortid og nåtid
 • Nr 2/2012: Måltidet
 • Nr 1/2012: Læringsressurser i faget
 • Nr 2/2011: Folkehelse
 • Nr 1/2011: Forbruk
 • Nr 2/2010: Ungdomstrinnet
 • Nr 1/2010: Vurdering
 • Nr 2/ 2009: Matkultur
 • Nr 1/2009: Barnetrinnet
 • Nr 2/2008: Skolemåltidet