Styremedlemmer

STYRET I LMHS

Nr. Navn Stilling E-post Telefon Mobil
1 Inger Lise Fevang Jensen Styreleder post@matoghelse.org 33 47 48 86 +47 92049158
2 Anne Selvik Ask Redaktør anne.s.ask@uia.no 90848942
3 Grete Modell Grande Nestleder grete.modell.grande@levanger.kommune.no 93051249
4 Norun Fagerheim Kasserer
norun.fagerheim@oppvekst.harstad.kommune.no
99726197
5 Vigdis Guttormsen Redaktør vigdis.guttormsen@austagderfk.no 91537272
6 Merete Hagen Helland 1.vara merete.h.helland@uis.no 90902031
7 Jan Arne Pettersen Sekretær jan.a.petteresen@nord.no 90619043
8 Oddhild Bergsli vara