Vedtekter

Vedtekter for LMHS – for 2018-2020.

Disse ble vedtatt på landsmøtet 16. mars 2018, på OsloMet, avd. Kjeller. vedtekter _for_2018_2020_vedtatt_160318 vedtekter _for_2018_2020_vedtatt_160318