Formål

 

LMHS er en ideell faglig medlemsorganisajon for deg som vil påvirke mat- og helsefaget. I paragraf 1 i vedtektene står det at «Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) har som formål å styrke fagområdet mat og helse i utdanningsløpet».

Det gjør LMHS ved å:

  • gi ut fag tidsskriftet «mat og helse i skolen», vår og høst
  • være medarrangør for de årlige mat- og helsekonferansene
  • støtte medlemmene i arbeidet med mat- og helsefaget
  • være talerør for faget overfor utdannings- og helsemyndigheter
  • arrangere fagkurs i regi av lokallagene
  • oppdatere hjemmesida matoghelse.org,
  • være aktiv på sosiale medier
  • utforme høringssvar til helse- og utdanningsmyndigheter
  •  samarbeide med andre aktører innen mat og helseområdet