Om oss

Landslaget for mat og helse

Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) er en ideell og faglig medlemsorganisasjon. Vårt formål er å styrke opplæringen i det allmenndannende faget mat og helse i grunnskolen, og studiefaget i høyere utdanning og forskning.

Vi arbeider for å fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen fagfeltet og for å øke bevisstheten om betydningen av opplæringen i faget.

Vi vil spre kunnskapen om fagets plass i det helsefremmende arbeidet i samfunnet og i en bærekraftig utvikling på det matfaglige området. Organisasjonen ble stiftet i 1920 og har en stolt historie som pådriver for fagområdet.

Vi gir ut tidsskriftet vårt, ”mat og helse i skolen”, med to nummer i året. Det er temabasert og har relvante fagartikler beregnet på et bredt publikum.