Medlemsfordeler

Medlemsfordeler:
• delta aktivt i organisasjonen
• få tilsendt det papirbaserte fagtidsskriftet «Mat og helse i skolen» (eneste i sitt slag i Norge)
• tilgang til nettverk, lokallag, nyheter, kurs, konferanser og faglig oppdatering