Kontingent

Medlemskontingenten for 2020!

Kassereren sender på e-post giro for innbetaling av kontingen i løpet av januar. Du kan vippse også! Styret ber om at du betaler så raskt som mulig.  I jubileumsåret 2020 inviterer vi alle pensjonistene til å betale full pris, dvs 400 kr! Vi har ekstra utgifter.

Glemte du medlemskontingenten for 2019?

På fellessamlingen 7. 11. i Kristiansand gikk vi gjennom inntekter og utgifter i 2019. Dessverre er det vel 60 medlemmer som så langt ikke har betalt kontingenten for 2019. Det betyr en inntektssvikt på ca 25 000 kr. For driften av LMHS er det en meget alvorlig situasjon. Styret oppfordrer deg derfor til å betale kontingenten. Du fikk tilsendt purregiro i september/oktober.  mvh Inger Lise Fevang Jensen/leder

LMHS har disse typene medlemskap. Kontingent for 2018 er:

  • Individuelt =kr 400
  • Skole/annen relevant virksomhet =kr 500
  • Bibliotek =kr 500
  • Studenter =kr 200
  • Pensjonister =kr 250