Lokallag

Innkalling til årsmøte i lokallaget for mat og helse i skolen i Telemark og Vestfold 2019

Det er litt over tre år siden lokallaget ble fikk nytt styre. Valgperioden for et styre er normalt to år, så det er på høy tid å gjennomføre et årsmøte med valg og slippe nye krefter inn i lokallagets styre.  Samtidig med årsmøte inviterer vi også til temamøte som er åpent for alle!

Bakkenteigen rom B1-4. 07.02. 2019 kl. 1800-2030

Program:

  • Kl. 1800 -1930: Fagfornyelsen 2020 og mat og helse. Leder av læreplangruppa, Cathrine Fulland, oppdaterer oss på læreplanarbeidet. Enkel servering. Åpent for alle. Ikke-medlemmer kr. 50
  • Kl. 1930-2030: Årsmøte (kun for medlemmer). Årsmøtepapirer deles ut
    på møtet. Årsmøteprogram:

Hvem er tilstede
Godkjenning av innkalling
Årsmelding- melding for aktiviteter i inneværende styreperiode
Regnskap
Kort om vedtekter
Budsjett
Valg av nytt styre