Lenker

Utdanningsdirektoratet: 23.08.2020: Implementeringen av ny læreplan i mat og helse: her! 

Veiledning til læreplanen i mat og helse i LK06 Kunnskapsløftet. Det ligger blant annet fem opplegg for 1.-4. trinn!  Her!

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet:  Her! Sidene til senteret er sentrale for å holde seg oppdatert innen fagfeltet mat og helse. Det har både Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet som oppdragsgivere. Oppdraget er bl annet å bidra til god opplæring i fagene mat- og helse og kroppsøving. I tillegg har senteret ansvar for å formidle stoff til beste for mat og måltider i barnehage og SFO. I Mat og helse-pakken finner du mange opplegg i tråd med læreplanen i mat og helse i LK06. Bruk dem!

Lenker:

Norsk Cøliakiforening: Har nyttig stoff om tilpasset opplæring for elever med cøliaki. Her!

Redaktøren av nettsida legger ut nye lenker med omtale av steder der det er nyttig stoff, gode ideer, oppdatert fagstoff som kan gjøre opplæringen i mat og helse bedre!