Lenker

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivet:  Her! Sidene til senteret er sentrale for å holde seg oppdatert innen fagfeltet mat og helse. Senteret er ett av 10 nasjonale senter. Det har både helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet som oppdragsgivere. Oppdraget er å bidra til god opplæring i fagene mat- og helse og fysisk aktivitet. I tillegg har senteret ansvar for å formidle stoff til beste for mat og måltider i barnehage og SFO. Følg med!

I Mat og helse-pakken finner du mange opplegg i tråd med læreplanen i mat og helse i LK06. Bruk dem!

Utdanningsdirektoratet: Veiledning til læreplan i mat og helse. Det ligger blant annet fem opplegg for 1.-4. trinn!  Her!

Redaktørene av nettsida legger ut nye lenker med omtale av relevante steder der det er nyttig stoff, gode ideer, oppdatert fagstoff som gir motivasjon til å bedre undervisningen!