Lenker

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivet: Sidene til senteret er helt sentrale for å holde seg oppdatert innen fagfeltet mat og helse. Senteret er ett av 10 nasjonale senter. Det har både helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet som oppdragsgivere. Oppdraget er å bidra til god opplæring i fagene mat- og helse og fysisk aktivitet. I tillegg har senteret ansvar for å formidle stoff til beste for mat og måltider i barnehage og SFO. Følg med!  Her!

Ps: Redaktørene av denne nettsida vil legge ut nye lenker til – og omtale av – relevante steder der dere kan hente gode ideer, finne oppdatert fagstoff og få motivasjon!