Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

  • Helsedirektoratet: Her!
  • Utdanningsdirektoratet: Her!
  • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet: Her!
  • Gjensidigestiftelsen: LMHS har fått midler til prosjektet «Tidlig innsats i mat og helse»: Her!
  • Prosjektet Sunn ungdomsmat: Her!
  • Opplysningskontorene i landbruket: Opplysningskontoret for egg og kjøtt, for brød og korn, for frukt og grønt, for meieriprodukter
  • Foreningen for madkundskab, vår danske søsterforening: Deres nettsted!
  • International Federation for Home Economics: Les her!