Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

  • Helsedirektoratet: Nettstedet her!
  • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet: les mer!
  • Gjensidigestiftelsen: Vi har prosjektet «Tidlig innsats i mat og helse»
  • Sunn ungdomsmat. Les her!
  • Opplysningskontorene i landbruket
  • Foreningen for madkundskab, vår danske søsterforening: les på deres nettsted!
  • International Federation for Home Economics: Les her!