Lokallagene

LOKALLAG I NORGE

Styret oppfordrer til å danne nye lokallag. Kontakt oss på: post@matoghelse.org

Bergen og omland

Eli Kristin Aadland
Tlf: 91601556
eli.kristin.aadland@hvl.no

Ringerike og omegn

Hege Nævra
Tlf 90 84 86 52.
Hege.Naevra@modum.kommune.no

Innherred

Camilla Sandvik
camilla.sandvik@nord.no

Telemark og Vestfold

Zoe Otting
Tlf 980 063 45
zoe.otting@horten.kommune.no

Harstad

Norun Fagerheim
Tlf: 99726197
thelstro@online.no

Trondheim

Jorunn Leangen
Tlf: 48265536
jorunn.leangen@trondheim.kommune.no

Nordvest

Solveig Trovåg
Tlf: 70093284/91795382
solveigtrov@hotmail.com

Stavanger

Merete Hagen Helland
Tlf: 90902031
merete.h.helland@uis.no

Oslo

For øyeblikket ikke aktiv

Østfold

Anne Tofteberg
Tlf: 97688181
anne.tofteberg@hotmail.no

Kongsberg og Numedal

For øyeblikket ikke aktiv

Agder

Styret trakk seg 1. juni 2017
Kontakt: Anne S. Ask: anne.s.ask@uia.no
tlf: 90848942