Lokallagsnyheter
Lokallagsmøte 19. mars i Telemark og Buskerud

Mandag 19.03.2018 kl 1800- 2000, Granly skole, Hovedinngang. Borrevegen 51, Horten. Parkering på skolen

Program:

· Hvordan planlegge nytt skolekjøkken?

Mat og helselærer Kolbjørn Enge viser frem Granlys nye skolekjøkken. Han deler tanker, ideer og erfaringer som ligger bak det nye skolekjøkkenet

Mat og helselærer Karen Lassen forteller om tanker og ideer bak skolekjøkken historisk sett

· Vurdering - hvor konkrete bør vurderingskriterier være?

Mat og helselærer Trude Bjørvik Veierød løfter frem temaet for diskusjon

Velkommen!

Hilsen styret for lokallaget/Karen Lassen

 

 
Minner om møtet onsdag 15. mars på Universitetet i Agder

Lokallaget i Agder har temamøte og årsmøte i dag, kl. 16.30- 19.00. Foredragsholder Gunn Åbacka, Finland, "Om skulefaget mat og helse i Finland". Møt opp, oppfordrer lokallagsleder Heidi T. Toft!

 
Lokallagsmøte på Høgskolen i SørøstNorge

Interimstyret i lokallaget i Telemark og Buskerud hadde medlemsmøte og årsmøte på høgskolen i SørøstNorge, Bakkenteigen, 22. september. Karen Lassen ble valgt til leder. I det nye styret er Ellen Øyhagen Dalen, Kolbjørn Enge, Marit Strat og Trude Bjørvik Veierød. Varamedlemmer er Una Grøtterød Wike. Første styremøte er 10. oktober kl. 18.00 på Bakkenteigen.