Fagdidaktikk
Hvor mye veier skolens minste fag?

Artikkelen til Anne Selvik Ask m flere finner du her!

 
Innspillene til ny handlingsplan i kosthold!

Her kan du lese innspillene! De legges ut fortløpende. LMHS sine tre innspill er lagt ut. Ved gjennomlesing av innspillene er det et rop om mer kompetanse om kosthold i både barnehageutdanning og grunnskolen.

Handlingsplaen for bedre kosthold i befolkningen skal lanseres tidlig i 2017. Det blir dessverre ikke høring på den. Målgrupper er barn, unge og eldre. Sentralt er å bedre matlagingsferdighetene - hos alle. Argumenterer du for flere timer i mat og helse, flere studieplasser for faget i høyere utdanning, flere videreutdanningsplasser, flere konferanser og kurs for faglig oppdatering, da finner du mange som er enig med deg.

Veldig mange har send inn forslag! Det er mange stemmer som nå høres. Vi må følge godt med på resultatet.

 

 
Stortingsmelding om fornying av Kunnskapsløftet

Onsdag 13.4 legger kunnskapsminister R. Isaksen fram stortingsmeldingen "Fag - fordypning. - forståing. Ei fornying av Kunnskapsløftet. Les her!

 
Ny stortingsmelding om grunnskolen

Kunnskapsdepartementet skal legge fram den nye stortingsmeldingen om grunnskolen før 1. mai, har LMHS fått bekreftet fra KD. Statsråd T. R. Isaksen lover "i løpet av våren". Da er det å vente i spenning. Hvordan følger den opp Ludvigsens-utvalgets NOU 2015: 8 "Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser"?

 
Utdanningsforbundet og NOU 8 "Fremtidens skole"

Utdanningsforbundets høringssvar er her! Dette sier Utdanningsforbundet om praktisk og estetiske fag:"Utvalget påpeker at skolen må gi alle elever kompetanse og erfaring innenfor et bredt spekterav fag, og at dette betyr en særskilt styrking av de praktisk ogestetiske fagene. Vi er enige idenne konklusjonen, men mener at NOU2015:8 ikke tydelig nok får frem de enkelte praktiske og estetiske fagenes egenart, egenverdi og vitenskapelige grunnlag. Dermed blir begrunnelsen for å styrke disse fagene for svak, og utgangspunktet for en fremtidig fagfornyelse blir forutydelig."

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 Neste > Siste >>
Side 2 av 5