Fagdidaktikk
Ny stortingsmelding om grunnskolen

Kunnskapsdepartementet skal legge fram den nye stortingsmeldingen om grunnskolen før 1. mai, har LMHS fått bekreftet fra KD. Statsråd T. R. Isaksen lover "i løpet av våren". Da er det å vente i spenning. Hvordan følger den opp Ludvigsens-utvalgets NOU 2015: 8 "Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser"?

 
Utdanningsforbundet og NOU 8 "Fremtidens skole"

Utdanningsforbundets høringssvar er her! Dette sier Utdanningsforbundet om praktisk og estetiske fag:"Utvalget påpeker at skolen må gi alle elever kompetanse og erfaring innenfor et bredt spekterav fag, og at dette betyr en særskilt styrking av de praktisk ogestetiske fagene. Vi er enige idenne konklusjonen, men mener at NOU2015:8 ikke tydelig nok får frem de enkelte praktiske og estetiske fagenes egenart, egenverdi og vitenskapelige grunnlag. Dermed blir begrunnelsen for å styrke disse fagene for svak, og utgangspunktet for en fremtidig fagfornyelse blir forutydelig."

 
De danske kostrådene!

Miljø- og fødevarestyrelsen presenterer de offisielle danske kostrådene meget delikat og visuelt fristende. Her!

 
Fiskesprell i barnehager

Her er en reportasje om hvordan prosjektansvarlig Anne Wang-Nilsen i Fiskesprell arbeider med sjømat i barnehagene.  

 
Adresser til søsterorganisasjoner

LMHS har søsterorganisasjoner i de nordiske land:

Danmark: Hjemkundskabslærerforeningen her.

Finland: Husholdlærarnas Forbund i Finlad her.

Sverige: Svenska kommitten for hushållsvetenskap her

Den samlende verdensorganisasjonen IFHE her

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 Neste > Siste >>
Side 2 av 5