Fagdidaktikk
Landslagets prosjekt "Tidlig innsats - også i mat og helse" i samarbeid med Gjensidige-stiftelsen

Prosjektet «Tidlig innsats – også i mat og helse», støttet av Gjensidige-stiftelsen, har som mål å skaffe innsikt i hvordan opplæringen i mat og helse på 1. –4. trinn foregår. Undersøkelsen gjennomføres i 2018. Vi håper å få belyst de nasjonale variasjoner som vi mener preger dagens opplæring. Det skal kartlegges hvor opplæringen foregår og hvilke læremidler som brukes. Vi vil undersøke om lærerne bruker de nasjonale kostanbefalingene og retningslinjene for mat og måltider i skolen når de planlegger de praktiske øktene.

Resultatene skal brukes i 2018 og 2019 til å utvikle et kurskonsept for lærere på 1. – 4. trinnet -der ca 30 % av lærerne har formell fagkompetanse. Kursopplegget vil vi prøve ut i samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner. Deretter vil kursene tilbys skoleeiere. Å øke lærernes kompetanse, både faglig og didaktisk, vil bidra til at barna får bedre grunnlag for å velge mat og drikke som gjør dem godt. Slik opplæring bidrar til at barna utvikler gode kostvaner, som de tar med seg videre i livet (Meld.st. 19, 2015).

I kursoppleggene vil egnet lærestoff, metoder, teknikker, gode måltidsopplevelser og erfaring med med ulike læringsarenaer inngå. Målet er å øke kvaliteten på opplæringen i faget, og sikre elevene en opplæring i tråd med læreplanen.

 

 
Bloggen til kjerneelementgruppa

Gruppa som arbeider med kjerneelementer som skal inngå i det nye mat og helse-faget i kommende læreplanverk, har denne bloggen. Det kom vel 30 svar på første forslag.

Gruppa ledes av Karen Lassen, Høgskolen i Sørøst-Norge. Vil du ha innflytelse, anbefales medlemskap i LMHS!

Styret og lokallagslederne følger prosessen. To medlemmer i gruppa, Karen Lassen og Anne Selvik Ask, er aktive tilitsvalgte i LMHS!

 
Høringssvar ny generell del

Alle høringssvarene til ny generell del kan leses her! LMHS sitt høringssvar leser du her.Vi har vektlagt at forslaget er altfor svakt på å omtale læring gjennom praktiske og estetiske fag. Innflytelsesrike organisasjoner som LO og NHO er klare på at den "praktiske delen" av opplæringen er altfor svakt omtalt og beskrevet.

Høringssvaret til Utdanningsforbundet er omfattende og gir grundige og velfunderte anbefalinger om hva som må rettes i  den kommende nye generelle delen " Overordnet del - verdier og prinsipper! Les her!

 
Høring utkast generell del!

Kunnskapsminister R. Isaksen foreslår nytt verdiløft. Les her! Høringsfristen er 12. juni. Dette overordnede dokumentet vil legge føringer for læreplanene og den timeressursen som tildeles fagene.

Til medlemmene: Engasjer dere i lokallagene. Det er nå toget går!

Til ikke-medlemmer og som ivrer for faget mat og helse: Meld dere inn i LMHS og delta i prosessen!

 
Rosende omtale av videreutdanning i mat og helse!

På utdanningsdirektoratets nettsted ligger denne rosende omtalen av videreutdanning i mat og helse ved Høgskolen i Sør-øst Norge. Les hva lærer Madelaine Ottesen, Fagerborg skole, uttaler om videruutdanningen. Hun sier: "Jeg er veldig glad for at det satses mer på dette faget. Det er et veldig viktig fag, og vi har et stort ansvar". Blir spennende å følge med på hvor mange som søker videreutdanning studieåret 2017/18. Søknadsfristen går ut 1. mars.

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Neste > Siste >>
Side 1 av 7