Fagdidaktikk
Høringssvar ny generell del

Alle høringssvarene til ny generell del kan leses her! LMHS sitt høringssvar leser du her.Vi har vektlagt at forslaget er altfor svakt på å omtale læring gjennom praktiske og estetiske fag. Innflytelsesrike organisasjoner som LO og NHO er klare på at den "praktiske delen" av opplæringen er altfor svakt omtalt og beskrevet.

Høringssvaret til Utdanningsforbundet er omfattende og gir grundige og velfunderte anbefalinger om hva som må rettes i  den kommende nye generelle delen " Overordnet del - verdier og prinsipper! Les her!

 
Høring utkast generell del!

Kunnskapsminister R. Isaksen foreslår nytt verdiløft. Les her! Høringsfristen er 12. juni. Dette overordnede dokumentet vil legge føringer for læreplanene og den timeressursen som tildeles fagene.

Til medlemmene: Engasjer dere i lokallagene. Det er nå toget går!

Til ikke-medlemmer og som ivrer for faget mat og helse: Meld dere inn i LMHS og delta i prosessen!

 
Rosende omtale av videreutdanning i mat og helse!

På utdanningsdirektoratets nettsted ligger denne rosende omtalen av videreutdanning i mat og helse ved Høgskolen i Sør-øst Norge. Les hva lærer Madelaine Ottesen, Fagerborg skole, uttaler om videruutdanningen. Hun sier: "Jeg er veldig glad for at det satses mer på dette faget. Det er et veldig viktig fag, og vi har et stort ansvar". Blir spennende å følge med på hvor mange som søker videreutdanning studieåret 2017/18. Søknadsfristen går ut 1. mars.

 
Arbeidet mot nytt læreplanverk er startet!

Pressemelding fra kunnskapsminister T. R. Isaksen: Arbeidet med nytt læreplanverk starter. Les her!

 
Større bevilgning til videreutdanning!

Utdanningsnytt melder at Kunnskapsdepartementet, ved statsråd T. R. Isaksen, bevilger 30 mill mer til videreutdanning for lærere i praktiske og estetiske fag. Les her!

Siden antallet lærere med fagfordypning er lavest i mat og helse, bør faget prioriteres.

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Neste > Siste >>
Side 1 av 7