Forskning
Norsk lærebokhistorie
PDF Skriv ut E-post

Lærebøkene har fått sin historie. Praktverket "Norsk lærebokhistorie er gitt ut på Universitetsforlaget, finn den her! Kapitell 7 omtaler lærebøker i praktiske og estetiske fag. Fra side 454 til 471 omtales lærebøker i mat og helse. Det er en glede å sitere fra oppsummeringen: " Dagens lærebøker viser fram et fag som strutter av selvtillig. Det er grunn til å tro at denne selvtilliten vil holde seg, og at både maten og faget blir enda mer viktig i framtida". Det er en glede å lese disse sidene.

 
Henvendelse til KD og svaret 19.12.16
PDF Skriv ut E-post

5. desember 2016 sendte LMHS henvendelse til kunnskapsminister T. R. Isaksen om hvordan KD skal følge opp stortingets vedtak om en plan for å styrke de praktiske og estetiske fagene. Vi spør om hvem som involveres, hva framdriften er og når planen skal legges fram for stortinget.

LMHS fikk svar 19.12. 16. Der opplyser Borghild Lindhjem-Godal og Linn-Hege Lyngby Eliassen at de i KLD arbeider med strategien for fagfornyelsen i grunnskolen. Styrking av praktise og estetiske fag inngår i den planen. Den er ikke ferdig. De takker for forespørselen fra LMHS om å bidra i arbeidet. Det vil de kome tilbake til når strategiplanen er lagt.

 
Pisa-resultater tirsdag 6. 12.
PDF Skriv ut E-post

I morgen offentliggjøres Pisa-resultatene. Følg med her!

 
Helsedirektoratets rapport "Utviklingen i norsk kosthold 2015"
PDF Skriv ut E-post

Helsedirektoratets årlige rapport, "Utviklingen i norsk kosthold 2015", ble presentert fredag 2. desember. Omtale her. Den gledelige nedgangen i kjøttforbruket som 2014-rapporten viste, har stoppet opp. Kjøttforbruket øker igjen. Les hele rapporten her!

 
Stortinget har behandlet Melding St. 28
PDF Skriv ut E-post

Stortinget har behandlet Melding St. 28 Fag - fordypning -  forståelse. Les pressemeldingen her! En tilråding fra mindretallet i komiteen lyder:

"Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt. Planen må også omhandle rekruttering av kvalifiserte lærere til de praktisk-estetiske fagene."

Fikk dette punktet flertall, tru?

Hele innstillingen fra KUF-komiteen er linket opp her! (Innst. 19 S (2016-2017), jf. Meld. St. 28 (2015-2016))

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Neste > Siste >>
Side 1 av 7