Utspill og kommentarer
Inger Lises kommentar til kunnskapsmimisterens bekymring.
PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Inger Lise Fevang Jensen
søndag 15. november 2015 21:57

Kunnskapsminister T. Røe Isaksen sier innledningsvis i artikkeln "Faglig fordypning bør være gullstandarden" at det bør bekymre "oss" at over halvparten av lærerne (56, 4 %), som underviser i mat og helse ikke har fagfordypning. I tidsskrift nr. 2/2015 "Mat og helse i skolen", i artikkelen "Mat, et begrep verdt å undersøke", skriver Lilja P. Søberg: "Den kunnskapen alle har, eller tror de har om mat, er hverdagskunnskap eller doxa. Hverdagskunnskap har ikke nødvendigvis noe med "sann" kunnskap å gjøre og er ofte sett på som motsetningen til vitenskapelig kunnskap.". Statsråden bør være kvalitetssikre opplæringen i faget som betyr mye for barn og unges forståelse av hva et helsefremmende kosthold betyr.

 
Framtidas skole og Ludvigsenutvalget
PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Inger Lise Fevang Jensen
søndag 02. februar 2014 21:12

Her er det interessant å følge med.

 
Møte med kunnskapsminister K. Halvorsen
PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Inger Lise Fevang Jensen
mandag 06. mai 2013 13:59

Framtiden i våre hender har fått møte Kristin Halvorden i anledning aksjonen mot "Kokeboka mi". I møtet la hun fram sine ideer til å løse læremiddelsituasjonen på barnetrinnet. Her er referatet. Det er til ettertanke at hun lytter mer til FVH enn til oss! Dette har LMHS formidlet i en årrekke.

 
Ny offentlig helseportal
PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Inger Lise Fevang Jensen
lørdag 08. oktober 2011 20:08

Da er den nye helseportalen lansert. Her er det endelig en artikkel som presenterer spørsmål knyttet til diskusjonen om "lavkarbo". Et av spørsmålene er: Hva er lavkarbo, og er det sunt? Med de ensidige reportasjene i avisene, spesielt i Dagbladet, og de kunnskapsløse journalistene som ikke stiller kritiske spørsmål, var det godt å lese Helsedirektoratets balanserte framstilling.     

 
Nytt fra organisasjonen
PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Inger Lise Fevang Jensen
mandag 17. januar 2011 01:37

I juni 2010 sendte styret en ”bekymringsmelding” om situasjonen for mat og helse i hele utdanningsløpet til statsrådene Kristin Halvorsen og Tora Aasland.

Der beskrev vi nøkternt hvordan LMHS oppfatter situasjonen, når det gjelder læreres fagkompetanse og at opplæring i mat og helse på mange grunnskoler preges av mangel på lærebøker og midler til matinnkjøp. Vi formidlet situasjonen når det gjelder studiefaget mat og helse i de nye grunnskolelærerutdanningene. Vi ytret vår bekymring for at det er få lærerstudenter som kan ta studiefaget mat og helse.

Vi valgte å bruke benevnelsen faglig nød for å beskrive situasjonen. Samtidig poengterte vi at det står i grell kontrast til helseutfordringer i befolkningen, med overvekt og ulikhet i helse.

Vi mottok svar i slutten av juni.

 
Flere artikler …
<< Start < Forrige 1 2 Neste > Siste >>
Side 1 av 2