Bloggen til kjerneelementgruppa

Gruppa som arbeider med kjerneelementer som skal inngå i det nye mat og helse-faget i kommende læreplanverk, har denne bloggen. Det kom vel 30 svar på første forslag.

Gruppa ledes av Karen Lassen, Høgskolen i Sørøst-Norge. Vil du ha innflytelse, anbefales medlemskap i LMHS!

Styret og lokallagslederne følger prosessen. To medlemmer i gruppa, Karen Lassen og Anne Selvik Ask, er aktive tilitsvalgte i LMHS!