Høringssvar ny generell del

Alle høringssvarene til ny generell del kan leses her! LMHS sitt høringssvar leser du her.Vi har vektlagt at forslaget er altfor svakt på å omtale læring gjennom praktiske og estetiske fag. Innflytelsesrike organisasjoner som LO og NHO er klare på at den "praktiske delen" av opplæringen er altfor svakt omtalt og beskrevet.

Høringssvaret til Utdanningsforbundet er omfattende og gir grundige og velfunderte anbefalinger om hva som må rettes i  den kommende nye generelle delen " Overordnet del - verdier og prinsipper! Les her!