Handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)
PDF
Skrevet av Inger Lise Fevang Jensen
onsdag 15. mars 2017 10:52

Da kan vi fordype oss i "Handlingsplan for bedre kosthold - Sunt kosthold - måltidsglede og god helse for alle" Les her! LMHS la inn tre innspill.

Bruk den også overfor skoleeier og rektor. Handlingsplanen er tverrdepartemental og Kunnskapsdepartementet har sitt ansvar formulert i den.