Forskning

Nye fagbøker

Asle Holthe, Eli Kristin Aadland, Nina Grieg Viig: «Mat og helse i grunnskolelærerutdaningene» Fagbokforlaget. Presentasjon av boka her! 

Karin Höijer og Karin Hjälmeskog: «Didaktik för hem- och konsumentkunskap». Omtale av boka her! 

 

Eldbørg Fossgard er nyutnevnt professor i mat og helse. LMHS gratulerer!

Eldbjørg Fossgard er etnolog, dr.art. og har siden 2010 vært ansatt som førsteamanuensis. Fra 1. oktober 2018 er hun professor i mat og helse  ved Høgskolen i Bergen/Høgskulen på Vestlandet. Forskningsområdene hennes har vært sosiale og kulturelle aspekter ved mat og måltider i barnehage, grunnskole og videregående skole, i tillegg til interesse for mathistoriske tema og hvordan matkulturen fungerer som fellesskaps- og distinksjonsmarkør i samfunnet. LMHS ønsker henne lykke til med det viktige arbeidet som 1. professor i Norge i faget. 

Pedagogisk kompetanse for ansatte i høyere utdanning.

I en pressemelding 14. 09.2018 melder regjeringen at den «… innfører krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Kravet skal sikre enda bedre undervisningstilbud for studentene.» LMHS er positiv til kravet.