Fag

LANDSLAGETS PROSJEKT «TIDLIG INNSATS – OGSÅ I MAT OG HELSE» I SAMARBEID MED GJENSIDIGE-STIFTELSEN

Prosjektet «Tidlig innsats – også i mat og helse», støttet av Gjensidige-stiftelsen, har som mål å skaffe innsikt i hvordan opplæringen i mat og helse på 1. –4. trinn foregår. Undersøkelsen gjennomføres i 2018. Vi håper å få belyst de nasjonale variasjoner som vi mener preger dagens opplæring. Det skal kartlegges hvor opplæringen foregår og hvilke læremidler som brukes. Vi vil undersøke om lærerne bruker de nasjonale kostanbefalingene og retningslinjene for mat og måltider i skolen når de planlegger de praktiske øktene.

Resultatene skal brukes i 2018 og 2019 til å utvikle et kurskonsept for lærere på 1. – 4. trinnet -der ca 30 % av lærerne har formell fagkompetanse. Kursopplegget vil vi prøve ut i samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner. Deretter vil kursene tilbys skoleeiere. Å øke lærernes kompetanse, både faglig og didaktisk, vil bidra til at barna får bedre grunnlag for å velge mat og drikke som gjør dem godt. Slik opplæring bidrar til at barna utvikler gode kostvaner, som de tar med seg videre i livet (Meld.st. 19, 2015).

I kursoppleggene vil egnet lærestoff, metoder, teknikker, gode måltidsopplevelser og erfaring med med ulike læringsarenaer inngå. Målet er å øke kvaliteten på opplæringen i faget, og sikre elevene en opplæring i tråd med læreplanen.

Hva er nytt i forslaget til mat- og helselæreplanen?

Utdanningsdirektoratet har lagt ut filmer som informerer om endringene i forslagene til de nye læreplanene. Mat- og helsefilmen er her!

Nytt om fagfornyelsen

23. 9 sendte Utdanningsdirektoratet oppsummeringen av høringsuttalelsene og de reviderte fagplanene til Kunnskapsdepartementet. Les her: 

Forslag til de nye læreplanene!

Forslagene til nye læreplaner og høringsopplegget er publisert her!

Mandag 18. mars la kunnskaps- og integreringsminister J. T. Sanner fram forslagene til nye læreplaner i fag. Han understreket at de praktiske og estetiske fagene er mer praktiske. Noe av det teoretiske lærestogffet er fjernet. Da er det viktig å sette seg inn i forslagene, drøfte og delta i høringen. Fristen er 18. juni.