Møter

Lokallagsmøter i 2020

Lokallaget Innherred: Torsdag 5. mars 2020 er det kurskveld i mat og helse på Levanger med fokus på mat og helse 1.-7. årstrinn. Innhold: tips og inspirasjon til enkle og morsomme aktiviteter på mat- og helserommet eller i klasserommet. Det er fokus på ny læreplan: praktisk arbeid, leik med smak, utforskende arbeidsmetoder og aktuelle læremidler i faget. Påmeldingsfrist 10. februar

Lokallaget i Telemark og Vestfold: Torsdag 5. 3. 2020, kl. 17.00-19.00: Universitetet i Sørøst-Norge: Diskusjonsmøte om fagfornyelsen. Lærere i mat og helse på 1.-4.årstrinn oppfordres spesielt til å komme! Les mer her.