Lokallagsmøter

Møter i 2019

Lokallaget i Telemark og Vestfold: Temamøte og årsmøte: 7. februar 2019 kl. 1800-2030:

Bakkenteigen rom B1-4. Program:

  • Kl. 1800 -1930: Fagfornyelsen 2020 og mat og helse. Leder av læreplangruppa, Cathrine Fulland, oppdaterer oss på læreplanarbeidet. Enkel servering. Åpent for alle. Ikke-medlemmer kr. 50
  • Kl. 1930-2030: Årsmøte (kun for medlemmer). Årsmøtepapirer deles ut
    på møtet. Årsmøtesaker!

Innherred lokallag arrangerte kurs i allergivennlig mat onsdag 17. oktober kl. 17.30-21.30.

Møter i 2018

Lokallaget i Telemark og Vestfold inviterte til kurskveld med glutenfri bakst som hovedtema mandag 15.10.2018 kl 18.00-21.00. Kursholder var Linn Stokstad. Hun har en bachelor i samfunnsernæring og er daglig leder og grunder av «Sprudlende Sunn». Informasjon finner du i lokallagsmøte i Telemark og Vestfold 15.10.2018-1