Konferanser

Kurs og konferanser i 2020

10. mars 2020: Utdanningsforbundet avlyser alle kurs fram til påske. Dermed er jubileumsseminaret 19. mars dessverre avlyst.

Torsdag 19. mars arrangerer LMHS jubileumsseminar sammen med Utdanningsforbundet. Temaet er den nye læreplanen i mat og helse; dybdelæring, tverrfaglighet og progresjon. Program her!  

Torsdag 29. oktober arrangerer LMHS 100-årsjubileumskonferansen på OsloMet, avd. Kjeller, Lillestrøm. Tittelen på konferansen er Fagfornying, forankring og forskning.  Sett av datoen til denne innholdsrike konferansen. Program og påmelding kommer!

Kurs og konferanser i 2019

Etterutdanningskurs for 1.-4.årstrinn

Fredag 8. 11. 2019 var det etterutdanningskurs for kontaktlærere og andre som underviser i mat og helse på 1. -4. årstrinn – på universitetet i Agder. I løpet av februar legges foredragene ut. 

Torsdag 7. november 2019 ble den årlige mat- og helsekonferansen arrangert i Kristiansand, på Universitet i Agder. Tema var fagfornyelsen og den nye læreplanen i mat og helse – som blir presentert 18.11. kl. 10.00! Her kommer lenke til foredragene i løpet av januar.

Mat og helsekonferansen 2018

Torsdag 25. oktober 2018 ble mat- og helsekonferansen 2018 arrangert i Bergen, for tredje gang. Konferansen ble streamet! Tema var vurdering,  fagfornyingen og forskning i mat og helse. Det er Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Høgskulen på Vestlandet og Landslaget som arrangerer de nasjonale konferansene sammen. Åshild Woldstad, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Buskerud, var en av de sentrale foredragsholderne. Åshild behersker fagfeltet mat og helse godt og hun legger jevnlig inn svar på spørsmål som kommer på Facebook-gruppa til LMHS.  Hun har en fagartikkel om vurdering i tidsskrift 2/2018. Hør alle innleggene her!

Konferansen er vel gjennomført. Alle foredragene er streamet! Vi oppfordrer dere til å se dem sammen med kolleger og bruke dem aktivt til drøfting. Se dem her!