Konferanser

Torsdag 25. oktober 2018 arrangeres mat og helse-konferansen 2018 i Bergen. Tema er vurdering og fagfornyingen i mat og helse. Det er Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Høgskulen på Vestlandet og Landslaget som arrangerer sammen, for fjerde gang. Åshild Woldstad er en av foredragsholderne. Hun er  seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Buskerud og har lest mange klagesaker på karakterer i mat og helse. Åshild kan fagfeltet mat og helse godt og legger jevlig inn svar på spørsmål som kommer på Facebook-gruppa til LMHS. Meld deg på! Les mer her!