Konferanser

Torsdag 25. oktober 2018 ble mat og helse-konferansen 2018 arrangert i Bergen, for tredje gang. Konferansen er streamet! Tema var vurdering,  fagfornyingen og forskning i mat og helse. Det er Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Høgskulen på Vestlandet og Landslaget som arrangerer konferansene sammen. Åshild Woldstad, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Buskerud, var en av de sentrale foredragsholderne. Åshild behersker fagfeltet mat og helse godt og hun legger jevnlig inn svar på spørsmål som kommer på Facebook-gruppa til LMHS.  Hun har en fagartikkel om vurdring i tidsskrift 2/2018. Hør alle innleggene her!