Arrangementer

 

Torsdag 25. oktober 2018 ble mat og helse-konferansen 2018 arrangert i Bergen. Temaene var vurdering og fagfornyelsen.