mer om LMHS

Organisasjonen ble stiftet i 1920 og har en nær 100-årig historie som pådriver og talerør for fagområdet i utdanningsløpet.

LMHS arbeider for å for å øke bevisstheten om betydningen av opplæringen i faget og fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen fagfeltet.

LMHS sprer kunnskap om fagets plass i folkehelsearbeidet i samfunnet og i den bærekraftige utviklingen på det matfaglige området.

Vi gir ut tidsskriftet ”Mat og helse i skolen”, i papirutgave med to nummer i året. Det er temabasert og har relvante fagartikler med mat og helselærere som hovedmålgruppe.