Høringsprosessen til LMHS

17. april er høringsfristen for forslaget fra Utdanningsdirektoratet til kjerneelementer. Høringsprosessen i LMHS blir slik: Forslaget presenteres av leder av kjerneelementgruppa, Karen Lassen, på fagseminaret 16. mars (Kjeller, OsloMet). Landsmøtet blir orientert samme dag. Styret ber lokallagene komme med sine innspill. Så utarbeider styret høringssvar på vegne av LMHS, publiserer det på nettsida og sender det innen høringsfristen.