Hjem

Oppgavene til LMHS

Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) er en ideell, faglig medlemsorganisasjon.  Vårt formål er å være pådriver for opplæringen i faget mat og helse i utdanningsløpet og i forskning.

Les mer »

Inspirer elevene til å delta!

Årets konkurranse for ungdomsskoleelever i gang. På Lagdinegenlunsj.no kan ungdom lære om sunn mat og gode vaner i tråd med skolens læreplaner. Linken til mer informasjon:www.lagdinegenlunsj.no

Les mer om konkuransen her. Fortell rektor og elevene om alt skolen og de kan oppnå ved å delta i konkurransen!

Oppsummering av innspill

Det kom inn nesten 200 innspill til første utkast av læreplanen i mat og helse. Nå er oppsummeringen publisert her!

Mat og helsekonferansen 2018

Konferansen er vel gjennomført. Alle foredragene er streamet! Vi oppfordrer dere til å se dem sammen med kolleger og bruke dem aktivt til drøfting. Se dem her! 

Forslag til ny læreplan i mat og helse

Utdanningsdirektoratet har publisert forslagene til nye læreplaner. Struktur og innhold preges av både overordnet del, fagovergripende temaer, grunnleggende ferdigheter og omtale av det enkelte fag. Innspillsfristen er fram til 14. november. Her er forslaget til LK20!

Innspill ny folkehelsemelding!

Helse- og omsorgsdepartementet har fått innspill til innhold i den kommende stortingsmeldingen om folkehelse. Den vil gjelde fra 2019 til 2022. Nå kan du lese innspillene her!

Korrekt skrivemåte for mat- og helsefaget

Språkrådet har klargjort og begrunnet at skrivemåten skal være slik: mat- og helsefaget. Bindestreken skal være etter mat, ikke mellom helse og faget. Språkrådet har vært i strid med seg selv. I tillegg: mat og helse skal skrives med liten forbokstav inne i setninger.