Takk for at du besøker siden vår!

Medlemskap i Landslaget for mat og helse? Info her.

 

Mat og helsekonferansen 2017 - i Bergen 27.4 er gjennomført! Les her......

 

Delta i lokalt nettverk!

Følg oss på på Facebook!

 

LMHS utgir fagtidsskriftet "Mat og helse i skolen", vår og høst, med oppdatert fagstoff. Ønsker du å skrive, kontakt redaktor@matoghelse.org

nr 2/2017: Entreprenørskap: kommer høsten 2017

nr. 1/2017: Hygiene.

nr. 2/2016: Mat i et flerkulturelt samfunn

nr 1/2016: Folkehelse og livsmestring i faget mat og helse

nr. 2/2015: Mat

nr. 1/2015: Videregående opplæring

Landslaget (LMHS) er talerør for mat og helse-faget overfor nasjonale og lokale myndigheter!

 


Norsk lærebokhistorie

Lærebøkene har fått sin historie. Praktverket "Norsk lærebokhistorie er gitt ut på Universitetsforlaget, finn den her! Kapitell 7 omtaler lærebøker i praktiske og estetiske fag. Fra side 454 til 471 omtales lærebøker i mat og helse. Det er en glede å sitere fra oppsummeringen: " Dagens lærebøker viser fram et fag som strutter av selvtillig. Det er grunn til å tro at denne selvtilliten vil holde seg, og at både maten og faget blir enda mer viktig i framtida". Det er en glede å lese disse sidene.

 
Handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)

Da kan vi fordype oss i "Handlingsplan for bedre kosthold - Sunt kosthold - måltidsglede og god helse for alle" Les her! LMHS la inn tre innspill.

Bruk den også overfor skoleeier og rektor. Handlingsplanen er tverrdepartemental og Kunnskapsdepartementet har sitt ansvar formulert i den.