Takk for at du besøker siden vår

Meld deg eller skolen inn i Landslaget for mat og helse i skolen! Info her.

 

LMHS på Facebook!

 

Temaer i tidsskriftet "Mat og helse i skolen"

 

Nr. 2/2015: Mat: Et begrep det blir spennende og faglig utfordrende å fordype seg i!

Nr. 1/2015: Videregående opplæring - mai 2015

Nr. 2/2014: Mat- og helseopplæring, 1.-4. trinn

Nr. 1/2014: Grunnleggende ferdigheter

Nr. 2/2013: Mat og samisk matkultur i skolen

Nr. 1/2013: Faget mat og helse - før og nå

 

 

 

Gratulere med tidsskrift nr 1/2015, Mat og helse i skolen

Styret i LMHS takker redaktørene og alle bidragsytere til tidsskrift nr. 1/15. Det har som tema videregående opplæring. Det er artikler om både restaurant og matfag og helse- og oppvekstfag. Det setter dermed mat og helsefaget inn i en større samfunnsmessig kontekst.

 
Videreutdanning i mat og helse!

På videreutdanningsstudiet i mat og helse på Høgskolen i Nord-Trøndelag får 12 lærere i mat og helse anledning til å starte. En meget god nyhet.