Takk for at du besøker siden vår!

Medlemskap i Landslaget for mat og helse? Info her.

Mat og helsekonferansen 2018 blir i Bergen i oktober. Landsmøte for LMHS blir i Oslo i mars 2018.

Mat og helsekonferansen 2017 - i Bergen 27.4 er gjennomført! Les her......

 

Vil du bidra til å starte nytt lokallag i ditt område, kontakt oss på post@matoghelse.org. Delta i lokalt nettverk!

Følg oss på på Facebook!

 

LMHS utgir fagtidsskriftet "Mat og helse i skolen", vår og høst, med oppdatert fagstoff. Ønsker du å skrive, kontakt redaktor@matoghelse.org

nr 2/2017: Entreprenørskap: høsten 2017

nr. 1/2017: Hygiene

nr. 2/2016: Mat i et flerkulturelt samfunn

nr 1/2016: Folkehelse og livsmestring i faget mat og helse

nr. 2/2015: Mat

nr. 1/2015: Videregående opplæring

Landslaget (LMHS) er pådriver og talerør for mat og helse-faget overfor nasjonale og lokale myndigheter!

 


Bloggen til kjerneelementgruppa

Gruppa som arbeider med kjerneelementer som skal inngå i det nye mat og helsefaget i kommende læreplanverk, har denne bloggen. Det kom vel 30 svar på første forslag. Gruppa skal arbeide videre med forslaget på to nye samlinger. Gruppa ledes av Karen Lassen, Høgskolen i Sørøst-Norge. Vil du ha større innflytelse, anbefales medlemskap i LMHS! Vi følger prosessen og to av medlemmene i gruppa er aktive tilitsvalgte i LMHS!

 
Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen

1. september ble "Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen" publisert. Her kan du lese den!