Takk for at du besøker siden vår!

Medlemskap i Landslaget for mat og helse? Info her.

 

Mat og helsekonferansen 2017 - i Bergen 27.4! Følg med her......

 

Delta i lokalt nettverk!

Følg oss på på Facebook!

 

Fagtidsskriftet "Mat og helse i skolen", med faglig påfyll for mat- og helselærere. Ønsker du å skrive, kontakt redaktor@matoghelse.org

nr 1/17: Hygiene. Sendes ut ca 10. april. (Innlevering av stoff er 20. februar d. å.)

nr 2/2016 er Mat i et flerkulturelt samfunn!.

Nr 1/2016: Folkehelse og livsmestring i faget mat og helse!

Nr. 2/2015: Mat.

Nr. 1/2015: Videregående opplæring

Landslaget (LMHS) bidrar med støtte for å øke kvaliteten i mat og helse-faget i utdanningsløpet!

 


Handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)

Da kan vi fordype oss i "Handlingsplan for bedre kosthold - Sunt kosthold - måltidsglede og god helse for alle" Les her!

Bruk den også overfor skoleeier og rektor. Handlingsplanen er tverrdepartemental og Kunnskapsdepartementet har sitt ansvar formulert i den.

 
Høring utkast generell del!

Kunnskapsminister R. Isaksen foreslår nytt verdiløft. Les her! Høringsfristen er 12. juni. Dette overordnede dokumentet vil legge føringer for læreplanene og den timeressursen som tildeles fagene.

Til medlemmene: Engasjer dere i lokallagene. Det er nå toget går!

Til ikke-medlemmer og som ivrer for faget mat og helse: Meld dere inn i LMHS og delta i prosessen!