Takk for at du besøker siden vår

Vi ønsker alle med tilknytning til fagfeltet velkommen som medlemmer i LMHS! Info her. LMHS på Facebook!

Tidsskriftet "Mat og helse i skolen"

Nr. 1/2015: Relevante linjer i yrkesfaglig studieretning - våren 2015

Nr. 2/2014: Mat- og helseopplæring, 1.-4. trinn

Nr. 1/2014: Grunnleggende ferdigheter

Nr. 2/2013: Mat og samisk matkultur i skolen: kommet!

Nr. 1/2013: Faget mat og helse - før og nå

Nr. 2/2012: Måltidet i mat og helse

Nr. 1/2012: Læringsressurser i mat og helse

Nr. 2/2011: Folkehelse og nye nasjonale folkehelselover

Styret i LMHS 2014-2016: Inger Lise Fevang Jensen (leder), Nelly Mette Bjerketvedt (nestleder), Inger Molden (kasserer), Jan Arne Pettersen (redaktør), Reidun Fjell Høines (redaktør), Heidi Toft (sekretær) og vara Eli Kristin Aaland.

LMHS ønsker å legge inn e-postadressen til alle medlemmer i medlemsregisteret. Send den til Inger Molden. Det letter kommunikasjonen mellom oss!

 

 

 

 

 

Sats mer på matlaging i skolen

16. desember ble innlegget av Arnt Steffensen "Sats mer på matlaging i skolen" publisert på "Nye meninger.no". Steffensen skriver grundig om betydningen av kvalitativ god opplæring i mat- og helsefaget. Leser de politiske ansvarlige i Kunnskapsdepartementet og kunnskapsmimister T. Røe Isaksen innlegget. I disse tider da solid lærerkompetanse brukes som et mantra og omtales i fortløpende av mimisteren, forventer LMHS handling. Så langt har ikke noe skjedd. Les innlegget her!

 
Ludvigsen-utvalget: Forslag om fagfornying og livsmestringfag

På konferansen i regi av Ludvigsen-utvalget 17. og 18. november ble deltakerne presentert for planene for fagfornying i grunnskolen. Et eksempel på slik "fagfornying" er å slå sammen mat og helse og kroppsøving til et livsmestringsfag. Les saksdokumentet her: Eksemplet finner du i 6.3.- Nydanning av fag. Inger Lise Fevang Jensen red., 29.11.14