Takk for at du besøker siden vår!

Medlemskap i Landslaget for mat og helse? Info her.

 

Mat og helsekonferansen 2017 - i Bergen 27.4 er gjennomført! Les her......

 

Delta i lokalt nettverk!

Følg oss på på Facebook!

 

LMHS utgir fagtidsskriftet "Mat og helse i skolen", vår og høst, med oppdatert fagstoff. Ønsker du å skrive, kontakt redaktor@matoghelse.org

nr 2/2017: Entreprenørskap: kommer høsten 2017

nr. 1/2017: Hygiene.

nr. 2/2016: Mat i et flerkulturelt samfunn

nr 1/2016: Folkehelse og livsmestring i faget mat og helse

nr. 2/2015: Mat

nr. 1/2015: Videregående opplæring

Landslaget (LMHS) er talerør for mat og helse-faget overfor nasjonale og lokale myndigheter!

 


Høringssvar ny generell del

Alle høringssvarene til ny generell del kan leses her! LMHS sitt høringssvar leser du her.Vi har vektlagt at forslaget er altfor svakt på å omtale læring gjennom praktiske og estetiske fag. Innflytelsesrike organisasjoner som LO og NHO er klare på at den "praktiske delen" av opplæringen er altfor svakt omtalt og beskrevet.

Høringssvaret til Utdanningsforbundet er omfattende og gir grundige og velfunderte anbefalinger om hva som må rettes i  den kommende nye generelle delen " Overordnet del - verdier og prinsipper! Les her!

 
Norsk lærebokhistorie

Lærebøkene har fått sin historie. Praktverket "Norsk lærebokhistorie er gitt ut på Universitetsforlaget, finn den her! Kapitell 7 omtaler lærebøker i praktiske og estetiske fag. Fra side 454 til 471 omtales lærebøker i mat og helse. Det er en glede å sitere fra oppsummeringen: " Dagens lærebøker viser fram et fag som strutter av selvtillig. Det er grunn til å tro at denne selvtilliten vil holde seg, og at både maten og faget blir enda mer viktig i framtida". Det er en glede å lese disse sidene.