Takk for at du besøker siden vår

Meld deg eller skolen inn i Landslaget for mat og helse i skolen! Info her.

 

LMHS på Facebook!

 

Temaer i tidsskriftet "Mat og helse i skolen"

 

Nr. 2/2015: Mat: Et begrep det blir spennende og faglig utfordrende å fordype seg i!

Nr. 1/2015: Videregående opplæring - mai 2015

Nr. 2/2014: Mat- og helseopplæring, 1.-4. trinn

Nr. 1/2014: Grunnleggende ferdigheter

Nr. 2/2013: Mat og samisk matkultur i skolen

Nr. 1/2013: Faget mat og helse - før og nå

 

 

 

NOU 8 15 Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanser

I NOU 8 15 ligger det anbefalinger om at

I oppsummeringen av NOU 8 15 står det "temaer som det flerkulturelle samfunnet, folkehelse og livsmestring samt bærekraftig utvikling, må inn i flere fag på en systematisk måte." Det er en glede at sentrale temaer i mat og helse forsterkes. Les NOU 8 15 her Fagfornyingseksemplet med et felles livsmestringsfag (sammenslått av kroppsøving og mat og helse) er ikke med i den endelige NOU'en. På side 50 og 51 omtales folkehelse og livsmestring. Utvalgsleder Sten Ludvigsen takket organisasjoner som har bidratt. Det gjelder LMHS! Det er hyggelig å bli takket for det store arbeidet Landslaget har nedlagt sammen med mange fagkolleger i høyere utdanning.

 
Gratulere med tidsskrift nr 1/2015, Mat og helse i skolen

Styret i LMHS takker redaktørene og alle bidragsytere til tidsskrift nr. 1/15. Det har som tema videregående opplæring. Det er artikler om både restaurant og matfag og helse- og oppvekstfag. Det setter dermed mat og helsefaget inn i en større samfunnsmessig kontekst.