Takk for at du besøker siden vår!

Medlemskap i Landslaget for mat og helse? Info her.

 

Mat og helsekonferansen 2017 - i Bergen 27.4! Følg med her......

 

Delta i lokalt nettverk!

Følg oss på på Facebook!

 

LMHS utgir det papirbaserte fagtidsskriftet "Mat og helse i skolen", to ganger i året, vår og høst! Det har oppdatert fagstoff. Ønsker du å skrive, kontakt redaktor@matoghelse.org

nr. 1/2017: Hygiene. Er lagt i posten 5. april! Gratulere til skribenter og redaktører.

nr. 2/2016: Mat i et flerkulturelt samfunn!.

nr 1/2016: Folkehelse og livsmestring i faget mat og helse!

nr. 2/2015: Mat.

nr. 1/2015: Videregående opplæring

Landslaget (LMHS) er et talerør for mat og helse-faget overfor nasjonale myndigheter!

 


Handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)

Da kan vi fordype oss i "Handlingsplan for bedre kosthold - Sunt kosthold - måltidsglede og god helse for alle" Les her! LMHS la inn tre innspill.

Bruk den også overfor skoleeier og rektor. Handlingsplanen er tverrdepartemental og Kunnskapsdepartementet har sitt ansvar formulert i den.

 
Høring utkast generell del!

Kunnskapsminister R. Isaksen foreslår nytt verdiløft. Les her! Høringsfristen er 12. juni. Dette overordnede dokumentet vil legge føringer for læreplanene og den timeressursen som tildeles fagene.

Til medlemmene: Engasjer dere i lokallagene. Det er nå toget går!

Til ikke-medlemmer og som ivrer for faget mat og helse: Meld dere inn i LMHS og delta i prosessen!