Takk for at du besøker siden vår!

Medlemskap i Landslaget for mat og helse? Info her.

 

Bli med i lokalt nettverk

LMHS på Facebook!


 

 

Fagtidsskriftet "Mat og helse i skolen", mat- og helselærere er målgruppe. Her får du faglig påfyll. Ønsker du å skrive, kontakt redaktørene.

Tema for nr 2/2016 er Mat i et flerkulturelt samfunn! Kommer ut høsten 2016.

Nr 1/2016: Folkehelse og livsmestring i faget mat og helse!

Nr. 2/2015: Mat.

Nr. 1/2015: Videregående opplæring

Trenger du argumenter og støtte for å få gode timeplanløsninger for opplæringen i mat og helse, kontakt oss i LMHS. Vi bidrar.

 


"Kokebok for alle" er digital!

En glede å kunne bruke den, nå også digitalt her!

 
Stortinget har behandlet Melding St. 28

Stortinget har behandlet Melding St. 28 Fag - fordypning -  forståelse. Les pressemeldingen her! En tilråding fra mindretallet i komiteen lyder:

"Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt. Planen må også omhandle rekruttering av kvalifiserte lærere til de praktisk-estetiske fagene."

Fikk dette punktet flertall, tru?

Hele innstillingen fra KUF-komiteen er linket opp her! (Innst. 19 S (2016-2017), jf. Meld. St. 28 (2015-2016))