Hjem

Oppgavene til LMHS

Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) er en ideell, faglig medlemsorganisasjon.  Vi arbeider for å styrke opplæringen i mat- og helsefaget i utdanningsløpet. Styret og lokallagene driver organisasjonen på dugnad! Vi inviterer deg inn i fagfellesskapet vårt. Vi inviterer deg til å bli medlem! 

Jubileumskonferansen er utsatt!

Da har jubileumskomiteen og styret i LMHS besluttet å utsette jubileumskonferansen til torsdag 28. 10. 2021. Smittevernreglene gjorde at det ble vanskelig å få til den konferansen vi ønsket i 2020. Les mer her!

Artikkel om mat- og helsefaget i Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 2-2020!

Førstelektor Marthe Bottolfs, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), er forfatter av artikkelen «Mat og helsefaget i dagens skole, undervisningsmetoder og læremidler etter lærers kompetanse».  Les den her: 

Gratulere til vinnerne av «Lag din egen lunsj- oppdrag kostråd», 2020!

Spenningen er utløst! Vinnerne av årets konkurranse «Lag din egen lunsj- oppdrag kostråd» er kåret! Gratulere til alle som har deltatt. En ekstra gratulasjon til Møre ungdomsskule, Møre og Romsdal. Det var 449 skoler som sendte inn sine formuleringer av de offisielle kostrådene. Se har hvilke kostrådsbidrag som kom helt til topps i konkurransen:  https://www.youtube.com/watch?v=af-mBWGG0jI

Svar fra Utdanningsdirektoratet om hjemmeoppgaver i mat og helse

LMHS stilte spørsmål til Utdanningsdirektoratet 17. 3. 2020 om hvilke type oppgaver elever kan få i mat og helse i perioden med opplæring hjemme. Vi mottok svar, datert 31.3. Her er svaret: «Spørsmål om opplæringslovens § 2-15. Vi viser til e-post av 17.03.2020 om opplæring i mat og helse.
Mange elever får hjemmeoppgaver i faget mat og helse i perioden nå som skolene er stengt og elevene har skolearbeid hjemme.

I denne perioden er det viktig at skolene legger opp til et utvalg av alternative oppgaver, enten praktisk matlaging med teoretiske oppgaver eller andre praktiske oppgaver i hjemmet og rene teoretiske oppgaver.

Ved å gi et utvalg av alternative oppgaver vil alle elever ha anledning til å gjennomføre oppgavene uavhengig av hjemmeforhold.
God kommunikasjon med elevene og foreldrene er viktig, det kan for eksempel være dialog om arbeidsmengde eller hvordan elevene har opplevd å jobbe med oppgavene.» Brevet er undertegnet Cathrine Børnes, avdelingsdirektør og Hild Stokke, seniorrådgiver.

Nyttige fagforedrag fra kurset i mat og helse 8. 11. 2019 på UiA

Høgskolelektor Karoline Nordal hadde dette foredraget på kurset 8. 11. 2019: «Kreative ideer med elever på kjøkkenet». I hennes presentasjonen får du mange gode tips til hvordan barn kan le om mat på en morsom og kreativ måte. Hun spør om du hørt om sanseløyper, epletester, regnbueraketter, matkunst, en smilende brødskive, monstervafler eller prinsessefisk! Se foredraget her!

Førsteamanuensis Merete Hagen Helland (Universitetet i Stavanger) -og leder av lokallaget i Rogaland – hadde temaet: «Tilrettelegging for elever med ulike matrestriksjoner».

I Meretes presentasjonen får du kunnskap om tilpasninger i forhold til matvareallergier, intoleranser, religion og livssyn/overbevisninger, noe som utgjør en stadig større del av undervisningen i mat og helse. Lærere i mat og helse stilles overfor ulike utfordringer: Er det elever som må ha et kosthold uten egg eller gluten? Hvor nøye er det? Betyr en matvareallergi at hele klassen bør holdes unna denne aktuelle matvaren? Merete går grundig gjennom dette særdeles viktige temaet som skoleeier/rektor/lærer i mat og helse er pålagt å håndtere på en fult ut tilfredsstillende måte.

Presentasjonen omtaler de vanligste allergier, intoleranser og hensyn i forhold til religion og livssyn/overbevisning, med konkrete tips om erstatningsprodukter.  Se foredraget her! 

Førsteamanuensis Eli Kristin Aadland (Høgskulen på Vestlandet) og leder av lokallaget i LMHS i Bergen hadde dette temaet: «Internett som læringsressurs» på kurset 8.11. 2019

Eli Kristin Aadland er klar på at å bruke internett som læringsressurs i mat og helse forutsetter at lærere har kjennskap til hvilke ulike typer nettressurser som finnes, hva som er de ulike typenes fortrinn og hvordan de kan brukes. Hun gir en oversikt over hvilke kilder som er pålitelige og klassifiserer ulike internettkilder etter i hvilken grad de er å stole på.

Se foredraget her! 

17.3: Informasjon på Utdanningsdirektoratets side

Utdanningsdirektoratet sier på sitt nettsted blant annet dette:  «Vi har forståelse for at dette er en krevende situasjon for skolene, og vi jobber med å utvikle støtte til skolene i dette arbeidet. Skolen må sørge for god kommunikasjon med elever og foresatte, for eksempel via digitale læringsplattformer. Det er viktig at skolen er i tett dialog med hjemmet og gir oppdatert informasjon om situasjonen.» Informasjon her!

LMHS feirer 100 år i 2020!

For 100 år siden, 5. august 1920, ble organisasjonen Skolekjøkkenlærerinnenes landsforening startet i Kristiania.

10. mars 2020: Utdanningsforbundet avlyser alle kurs fram til påske. Dermed er jubileumsseminaret 19. mars dessverre avlyst.

13. mars: Avlyst/utsatt: Vi skulle markert året 2020 med dette jubileumsseminaret  torsdag 19. mars sammen med Utdanningsforbundet – på Anker hotell i Oslo. Her er program og lenke til påmelding! 

Torsdag 29. oktober inviterer vi til jubileumskonferanse på OsloMet, avdeling Kjeller, Lillestrøm. Programmet kommer! Det blir presentert i vårens tidsskrift.

Debattinnlegg: Mat og helsefaget er verktøyet

25.2. 2020: Forfatterne Dagrun Engeset og Gun Åbacka, begge UiA, har skrevet dette tankevekkende debattinnlegget i Dagsavisen 25.2. Utfordringene ligger hos forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og kunnskapsminister Trine Skei Grande og skoleeiere og rektorer i kommunene.  Les det her! 

Kjennetegn på måloppnåelse

Utdanningsdirektoratet har publisert kjennetegn på måloppnåelse i alle fag med standpunktvurdering. De blir en støtte for å vurdere elevene og sette standpunktkarakter. De bidrar til å skape felles forståelse til hva som forventes av kompetansen til elevene for å oppnå karakterene 2, 4 og 6. Kjennetegnene er på høring og fristen er 1. april. Les her!

Høring om vurdering og eksamen

Utdanningsdirektoratet har utredet og legger fram et omfattende høringsutkast om endringer i bestemmelser om vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene. I del tre ligger forslaget om å ta inn de fire praktiske og estetiske fagene som trekkfag til avsluttende eksamen på ungdomstrinnet. Del 1 til 4 er omfattende presentert og trenger å bli lest nøye. Høringsfristen er 14. april. Her ligger forslagene og høringsdokumentene.

Regjeringens strategi for å styrke praktiske og estetiske fag

Kunnskapsdepartementets strategi for å styrke den praktiske og estetiske opplæringen «Skaperglede, engasjement og utforskertrang Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning» er offentliggjort! Regjeringen har som intensjon å heve kompetansen i og statusen til de praktiske og estetiske fagene, fagområdene og arbeidsformene i både barnehagen, skolen og lærerutdanningen. I strategiplanen innrømmer KD at en av hovedutfordringene er mangel på kompetanse og at skoleeier legger til rette for samarbeid i de praktiske og estetiske fagene. Skoleeier utfordres på å opprette kommunale nettverk som skal bidra til å utvikle lærernes læreplanforståelse og vurderingskompetanse. Den er å finne herLes også pressemeldingen her!

Kronikk i om opplæring i mat- og helsefaget

Kronikken er skrevet av faglærere som underviser i studiefaget mat og helse i grunnskolelærerutdanningen og de er også tillitsvalgte i LMHS. Har noen av ministrene svart? LMHS har et pågående prosjekt «Tidlig innsats i mat og helse» i samarbeid med Gjensidigestiftelsen . I 2020 håper jeg alle mat- og helselærere på landets barneskoler sjekker med rektor om hvordan opplæringstilbudet er på skolen.

Korrekt skrivemåte for mat- og helsefaget

Språkrådet har klargjort og begrunnet at skrivemåten skal være slik: mat- og helsefaget. Bindestreken skal være etter mat, ikke mellom helse og faget. Språkrådet har vært i strid med seg selv. I tillegg: mat og helse skal skrives med liten forbokstav inne i setninger.