Takk for at du besøker siden vår!

Bli medlem i Landslaget for mat og helse i skolen! Info her.

 

Følg LMHS på Facebook!

 

Fagtidsskriftet "Mat og helse i skolen" har sentrale temaer og er det eneste i Norge med mat- og helselærere som målgruppe. Bli medlem i LMHS og få tidsskriftet tilsendt.

 

Nr 1/2016: Tema: Folkehelse! Våren 2016 presenterer Helsedirektoratet ny handlingsplan for kosthold på oppdragt fra Stortinget.

Nr. 2/2015: Mat. Tidsskriftet ble sendt medlemmene 27.10. 2015

Nr. 1/2015: Videregående opplæring

Nr. 2/2014: Mat- og helseopplæring, 1.-4. trinn

Nr. 1/2014: Grunnleggende ferdigheter

Nr. 2/2013: Mat og samisk matkultur i skolen

Nr. 1/2013: Faget mat og helse - før og nå

 

Professor i helsefremmende arbeid

Høgskolen i Bergen lyser ut stilling som professor i helsefremmende arbeid. LMHS opplyser også om masterstudiet "Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø". Les annonsen her.

 
Velkommen til konferanse og landsmøtet i LMHS 7. april!

Hold av dagen, 7. april 2016! Da er det fagkonferanse og landsmøte i Bergen, i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysusk aktivitet og Høgskolen i Bergen. Les mer her!