Takk for at du besøker siden vår

Vi ønsker alle med tilknytning til fagfeltet velkommen som medlemmer i LMHS! Info her. LMHS på Facebook!

Tidsskriftet "Mat og helse i skolen"

Nr. 2/2014: Mat- og helseopplæring, 1.-4. trinn - høst d. å.

Nr. 1/2014: Grunnleggende ferdigheter

Nr. 2/2013: Mat og samisk matkultur i skolen: kommet!

Nr. 1/2013: Faget mat og helse - før og nå

Nr. 2/2012: Måltidet i mat og helse

Nr. 1/2012: Læringsressurser i mat og helse

Nr. 2/2011: Folkehelse og nye nasjonale folkehelselover

Styret i LMHS 2014-2016: Inger Lise Fevang Jensen (leder), Nelly Mette Bjerketvedt (nestleder), Inger Molden (kasserer), Jan Arne Pettersen (redaktør), Reidun Fjell Høines (redaktør), Heidi Toft (sekretær) og vara Eli Kristin Aaland. Velkommen til viktig arbeid i den dugnadsbaserte interesseorganisasjonen.

 

LMHS ønsker å legge inn e-postadressen til alle medlemmer i medlemsregisteret. Det letter kommunikasjonen mellom oss!

God sommer til alle!

 

 

 

 

Lærerløftet 2015 til 2025!

I Solbergregjeringens "Lærerløftet" er det mange og sterke utsagn om betydningen av at lærerne har fagkompetanse. Gjennom de 47 sidene  berøres ikke faget mat og helse med et ord. Les her! Sammenholdt med resultatene i rapporten "Kompetanseprofil i grunnskolen" som viser at mat og helse er det faget der flest lærere mangler faglig fordypning, er det sterk kost. Det er klar beskjed fra kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen til skoleeierne om at det ikke er så farlig at lærerne i mat og helse mangler faglig fordypning.

 
I disse lærerløfttider....

Av 80 videreutdanningsplasser fikk 15 lærere starte videreutdanning i mat og helsefaget. Les oppslaget i "Utdanningsnytt"! Her.