Takk for at du besøker siden vår

Vi ønsker alle med tilknytning til fagfeltet velkommen som medlemmer i LMHS! Info her. LMHS på Facebook!

Tidsskriftet "Mat og helse i skolen"

Nr. 1/2015: Relevante linjer i yrkesfaglig studieretning - våren 2015

Nr. 2/2014: Mat- og helseopplæring, 1.-4. trinn

Nr. 1/2014: Grunnleggende ferdigheter

Nr. 2/2013: Mat og samisk matkultur i skolen: kommet!

Nr. 1/2013: Faget mat og helse - før og nå

Nr. 2/2012: Måltidet i mat og helse

Nr. 1/2012: Læringsressurser i mat og helse

Nr. 2/2011: Folkehelse og nye nasjonale folkehelselover

Styret i LMHS 2014-2016: Inger Lise Fevang Jensen (leder), Nelly Mette Bjerketvedt (nestleder), Inger Molden (kasserer), Jan Arne Pettersen (redaktør), Reidun Fjell Høines (redaktør), Heidi Toft (sekretær) og vara Eli Kristin Aaland.

LMHS ønsker å legge inn e-postadressen til alle medlemmer i medlemsregisteret. Send den til Inger Molden. Det letter kommunikasjonen mellom oss!

 

 

 

 

 

Vårens nøkkelhullskampanje

Torsdag 16. april presenterte direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, vårens Nøkkelhullkampanje. Hilde Skyvuldstad la fram bransjens og forbrukernes oppfatning av Nøkkelhullet og Lene Frost Andersen redegjorde for hvilke endringer som skjer om du går over til Nøkkelhullsmerkede produktet. Her er pressemeldingen! Og her er link til en av filmene. Det er fire til. Flotte å bruke i undervisningen.  Mer å lese her.

 
Ludvigsen-utvalget: Sammenslåing av mat og helse og kroppsøving?

Landslaget fikk i februar invitasjon til å sende vårt innspill på forslaget om å "fagfornye" gjennom å slå sammen kroppsøving og mat og helse til et folkehelsefag. Eksemplet er beskrevet i kapittel 3 i saksdokumentene.  Under linken Forskningsoppsummeringer, "Eksempel mat og helse", er vårt oversendelsesbrev og våre svar på spørsmålene publisert. Det ligger helt nederst.  Her!