Takk for at du besøker siden vår!

Medlemskap i Landslaget for mat og helse? Info her.

 

Bli med i lokalt nettverk

LMHS på Facebook!


 

 

Fagtidsskriftet "Mat og helse i skolen", mat- og helselærere er målgruppe. Her får du faglig påfyll.

Tema for nr 2/2016 er Mat i et flerkulturelt samfunn! Kommer ut høsten 2016.

Nr 1/2016: Folkehelse og livsmestring i faget mat og helse!

Nr. 2/2015: Mat.

Nr. 1/2015: Videregående opplæring

LMHS har tatt initiativ til sju fagkonferanser fra 2006 til 2016. Det er vi meget stolte av!

 

 

Forslag til retningslinjer for fem-årig lærerutdanning

LMHS har gitt vårt høringssvar til forslaget til retniningslinjer for fem-årig lærerutdanning. Her!

 
Innspillene til ny handlingsplan i kosthold!

Her kan du lese innspillene! De legges ut fortløpende. LMHS sine tre innspill er foreløpig ikke lagt ut. Ved gjennomlesing er det et rop om mer kompetanse om kosthold i både barnehageutdanning og grunnskolen.

Handlingsplaen for bedre kosthold i befolkningen skal lanseres tidlig i 2017. Det blir dessverre ikke høring på den. Målgrupper er barn, unge og eldre. Sentralt er å bedre matlagingsferdighetene - hos alle. Argumenterer du for flere timer i mat og helse, flere studieplasser for faget i høyere utdanning, flere videreutdanningsplasser, flere konferanser og kurs for faglig oppdatering, da finner du mange som er enig med deg.

Veldig mange har send inn forslag! Det er mange stemmer som nå høres. Vi må følge godt med på resultatet.