Takk for at du besøker siden vår

Vi ønsker alle med tilknytning til fagfeltet velkommen som medlemmer i LMHS! Info her. LMHS på Facebook!

Tidsskriftet "Mat og helse i skolen"

Nr. 2/2014: Mat- og helseopplæring, 1.-4. trinn - høst d. å.

Nr. 1/2014: Grunnleggende ferdigheter

Nr. 2/2013: Mat og samisk matkultur i skolen: kommet!

Nr. 1/2013: Faget mat og helse - før og nå

Nr. 2/2012: Måltidet i mat og helse

Nr. 1/2012: Læringsressurser i mat og helse

Nr. 2/2011: Folkehelse og nye nasjonale folkehelselover

Styret i LMHS 2014-2016: Inger Lise Fevang Jensen (leder), Nelly Mette Bjerketvedt (nestleder), Inger Molden (kasserer), Jan Arne Pettersen (redaktør), Reidun Fjell Høines (redaktør), Heidi Toft (sekretær) og vara Eli Kristin Aaland. Velkommen til viktig arbeid i den dugnadsbaserte interesseorganisasjonen.

 

LMHS ønsker å legge inn e-postadressen til alle medlemmer i medlemsregisteret. Det letter kommunikasjonen mellom oss!

God sommer til alle!

 

 

 

 

Hva må ut i fremtidens skole?

Ludvigsen-utvalget har levert den første delen av NOU,en. Her her den!. LMHS er invitert til konferanse 17. og 18.11 for å gi innspill og delta i drøftingene videre.

 
Gratis skolefrukt gir sunnere spisevaner!

Forskning.no referer fra en undersøkelse gjort av Øvrebø, Klepp og Bere. Så er resultatene fulgt opp i Dagsavisen gjennom flere artikler, 1, 2 og 6. september.