Hjem

Oppgavene til LMHS

Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) er en ideell, faglig medlemsorganisasjon.  Vårt formål er å være pådriver for opplæringen i faget mat og helse i utdanningsløpet og i forskning. Les mer »

LMHS feirer 100 år i 2020!

For 100 år siden, 5. august 1920, ble organisasjonen Skolekjøkkenlærerinnenes landsforening startet i Kristiania.

Vi markerer året med jubileumsseminar  torsdag 19. mars sammen med Utdanningsforbundet – på Anker hotell i Oslo. Her er program og lenke til påmelding! 

Torsdag 29. oktober inviterer vi til jubileumskonferanse på OsloMet, avdeling Kjeller, Lillestrøm. Programmet kommer! Det blir presentert i vårens tidsskrift.

Kjennetegn på måloppnåelse

Utdanningsdirektoratet har publisert kjennetegn på måloppnåelse i alle fag med standpunktvurdering. De blir en støtte for å vurdere elevene og sette standpunktkarakter. De bidrar til å skape felles forståelse til hva som forventes av kompetansen til elevene for å oppnå karakterene 2, 4 og 6. Kjennetegnene er på høring og fristen er 1. april. Les her!

Høring om vurdering og eksamen

Utdanningsdirektoratet har utredet og legger fram et omfattende høringsutkast om endringer i bestemmelser om vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene. I del tre ligger forslaget om å ta inn de fire praktiske og estetiske fagene som trekkfag til avsluttende eksamen på ungdomstrinnet. Del 1 til 4 er omfattende presentert og trenger å bli lest nøye. Høringsfristen er 14. april. Her ligger forslagene og høringsdokumentene.

Regjeringens strategi for å styrke praktiske og estetiske fag

Kunnskapsdepartementets strategi for å styrke den praktiske og estetiske opplæringen «Skaperglede, engasjement og utforskertrang Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning» er offentliggjort! Regjeringen har som intensjon å heve kompetansen i og statusen til de praktiske og estetiske fagene, fagområdene og arbeidsformene i både barnehagen, skolen og lærerutdanningen. I strategiplanen innrømmer KD at en av hovedutfordringene er mangel på kompetanse og at skoleeier legger til rette for samarbeid i de praktiske og estetiske fagene. Skoleeier utfordres på å opprette kommunale nettverk som skal bidra til å utvikle lærernes læreplanforståelse og vurderingskompetanse. Den er å finne herLes også pressemeldingen her!

Kronikk i om opplæring i mat- og helsefaget

Kronikken er skrevet av faglærere som underviser i studiefaget mat og helse i grunnskolelærerutdanningen og de er også tillitsvalgte i LMHS. Har noen av ministrene svart? LMHS har et pågående prosjekt «Tidlig innsats i mat og helse» i samarbeid med Gjensidigestiftelsen . I 2020 håper jeg alle mat- og helselærere på landets barneskoler sjekker med rektor om hvordan opplæringstilbudet er på skolen.

Korrekt skrivemåte for mat- og helsefaget

Språkrådet har klargjort og begrunnet at skrivemåten skal være slik: mat- og helsefaget. Bindestreken skal være etter mat, ikke mellom helse og faget. Språkrådet har vært i strid med seg selv. I tillegg: mat og helse skal skrives med liten forbokstav inne i setninger.