Takk for at du besøker siden vår

Meld deg eller skolen inn i Landslaget for mat og helse i skolen! Info her.

 

LMHS på Facebook!

 

Temaer i tidsskriftet "Mat og helse i skolen"

 

Nr. 2/2015: Mat! Et sentralt tema. Kommer i oktober eller først i november d. å.

Nr. 1/2015: Videregående opplæring

Nr. 2/2014: Mat- og helseopplæring, 1.-4. trinn

Nr. 1/2014: Grunnleggende ferdigheter

Nr. 2/2013: Mat og samisk matkultur i skolen

Nr. 1/2013: Faget mat og helse - før og nå

 

 

 

Fagkonferanse og landsmøtet i 2016

Styret i LMHS samarbeider med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet om en fagkonferanse og landsmøtet 2016. Det blir torsdag 7. april 2016 Høgskolen i Bergen.

 
Ny nasjonal retningslinje for mat og måltider i skolen

Nå er nasjonal retningslinje for mat og måltider i skolen publisert på Helsedirektoratets nettsted. Den er forpliktende for skoleeiere, rektorer, lærere og alle som har med barn og unge i skolen å gjøre. Den er tredelt, en for barnetrinn/SFO, en for ungdomstrinn og en for videregående skole. Lærere i mat og helse nevnes som faglige ressurspersoner og opplæring i mat og helse som sentralt.