Takk for at du besøker siden vår

Vi ønsker alle med tilknytning til fagfeltet velkommen som medlemmer i LMHS! Info her. LMHS på Facebook!

Tidsskriftet "Mat og helse i skolen"

Nr. 1/2015: Relevante linjer i yrkesfaglig studieretning - våren 2015

Nr. 2/2014: Mat- og helseopplæring, 1.-4. trinn

Nr. 1/2014: Grunnleggende ferdigheter

Nr. 2/2013: Mat og samisk matkultur i skolen: kommet!

Nr. 1/2013: Faget mat og helse - før og nå

Nr. 2/2012: Måltidet i mat og helse

Nr. 1/2012: Læringsressurser i mat og helse

Nr. 2/2011: Folkehelse og nye nasjonale folkehelselover

Styret i LMHS 2014-2016: Inger Lise Fevang Jensen (leder), Nelly Mette Bjerketvedt (nestleder), Inger Molden (kasserer), Jan Arne Pettersen (redaktør), Reidun Fjell Høines (redaktør), Heidi Toft (sekretær) og vara Eli Kristin Aaland.

LMHS ønsker å legge inn e-postadressen til alle medlemmer i medlemsregisteret. Send den til Inger Molden. Det letter kommunikasjonen mellom oss!

 

 

 

 

 

Ludvigsen-utvalget: Sammenslåing av mat og helse og kroppsøving?

Landslaget fikk i februar invitasjon til å sende vårt innspill på forslaget om å "fagfornye" gjennom å slå sammen kroppsøving og mat og helse til et folkehelsefag. Eksemplet er beskrevet i kapittel 3 i saksdokumentene.  Under linken Forskningsoppsummeringer, "Eksempel mat og helse", er vårt oversendelsesbrev og våre svar på spørsmålene publisert.  Her!

 
Søk videreutdanning i mat og helse!

15. mars er fristen for å søke videreutdanning. 56 % av læreren som underviser i faget, har ikke fagfordypning.  Nå har du sjansen! All informasjon her.