Hjem

Oppgavene til LMHS

Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) er en ideell, faglig medlemsorganisasjon.  Vi arbeider for å styrke opplæringen i mat- og helsefaget i utdanningsløpet. Styret og lokallagene driver organisasjonen på dugnad! Vi inviterer deg inn i fagfellesskapet vårt. Vi inviterer deg til å bli medlem! 

07.10.2020: Webinar om læremidler 21.10, kl. 14.30-15.30!

NB: Jeg er blitt gjort oppmerksom på at webinaret ikke vil bli steamet! 

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet arrangerer i samarbeid med Landslaget for mat og helse i skolen en webinarserie med formål å gi lærere innspill i arbeidet med å implementere den nye læreplanen i mat- og helsefaget. Lærere i mat- og helse er målgruppe, og i første omgang planlegges fire webinarer. To av disse blir gjennomført høsten 2020, og de to neste gjennomføres våren 2021.  Første webinar gjennomføres 21.10.2020. Tema er læremidler for mat og helse. Eli Kristin Aadland vil lede webinaret.. Meld deg på her!

11.10.2020: Fristen for påmelding til landsmøtet i LMHS, 28. oktober 2020 utsatt!

Fristen er utsatt til 24.10! Send den til: post@matoghelse.org.

LMHS gjennomfører sitt 43. landsmøte nettbasert onsdag 28. 10 kl. 18. 30. Vi viser til innkallingen i tidsskriftet «Landslaget for mat og helse i skolen» nr. 1/2020, på siste side. Fristen for å sende inn saker var 28.09x Innkalling her!

13.09.20: Karen Lassen disputerte 9. 09. 2020 på USN, Bakkenteigen

Omtale av disputasen og avhandlingen er her!  

Onsdag 9.september kl. 10.15-11.00 holdt Karen Lassen prøveforelesningen «Mat- og helsefagets danningsintensjoner i skolen i dag og konsekvenser for grunnskolelærerutdanningene». Etterpå forsvarte hun sin avhandling “Skolekjøkkenets hemmeligheter. En kvalitativ studie om lærernes matlagingsundervisning på ungdomsskolekjøkkenet”. Avhandlingen består av to studier og har den overordnede problemstillingen: Hva skjer i mat- og helselærernes matlagingsundervisning på skolekjøkkenet? Hensikten er å tilføre forskningsbasert kunnskap til grunnskolelærerutdanningene i mat og helse i tråd med kravene i UH-loven og grunnskolelærerutdanningenes forskrifter. Funnene hennes bidrar til dypere innsikt i hva som kreves for å legge til rette for læringsutbytte for elevene. Målgrupper er lærere i mat- og helsefaget i grunnskolen og i lærerutdanningen.

15.08.2020: Nyttige fagforedrag

Disse foredragene belyser sentrale områder som mat- og helselærere må ha innsikt i. De ble holdt – og filmet – på kursdagen for lærere på 1.-4. årstrinn 8. november 2019 på Universitetet i Agder ble tre av foredragene filmet. Filmene egner seg for å få oversikt og innsikt over disse sentrale temaene som mat og helselærerne etterlyste i intervjuene LMHS fikk utført i 2019.

Førsteamanuensis Eli Kristin Aadland og leder av lokallaget i LMHS i Bergen hadde temaet: «Internett som læringsressurs»: https://video.uia.no/media/t/0_qst2rger

Førsteamanuensis Merete Hagen Helland og leder av lokallaget i Rogaland hadde temaet: «Tilrettelegging for elever med ulike matrestriksjoner»:  https://video.uia.no/media/t/0_lk9svdc5

Høgskolelektor Karoline Nordals hadde dette foredraget «Lunsj tilrettelagt for kreativitet og gode råvarer»: https://video.uia.no/media/t/0_st88n3mx  I denne presentasjonen får du mange gode tips til hvordan barn kan lære om mat på en morsom og kreativ måte. Har du hørt om sanseløyper, epletester, regnbueraketter,

3.8. 2020: 

Skolekjøkkenlærerinnenes Landsforening ble stiftet 5. august 1920

5. august i 1920 stiftet framsynte og dedikerte lærere i faget huslig økonomi Skolekjøkkenlærerinnenes Landsforening i Kristiania. Den organisasjonen er forløperen til Landslaget for mat og helse i skolen. Etableringen skjedde samtidig med Det nordiske skolemøtet som samlet lærere fra hele Norden til foredrag og diskusjoner. Imponerende nok ble også det Det nordiske husstell-møtet arrangert samtidig.

Ågot Gundersen (fra Aker) og Valborg Haugen (fra Kristiania) samlet de 21 skolekjøkkenlærerinnene til stiftelsesmøte. De valgte en komite til å forberede lover og vedtekter til det første landsmøtet som ble gjennomført på Rothaugen skole i Bergen i juli 1921.

I § 1 i vedtektene står det; «Skolekjøkkenlærerinnenes Landsforening har til mål å samle alle landets s til felles arbeid i fagets og standens interesser». Det må sies å være et dristig mål! Helene Abrahamsen fra Sandefjord ble valgt til foreningens første formann (som tittelen var da). Hun arbeidet på Byskolen, som for øvrig startet landets først opplæring i huslig økonomi 1891.

Initiativtakerne forsto betydningen av å organisere seg i en landsdekkende medlemsorganisasjon. Styret samarbeidet tett med hygieneprofessorene på universitetet i Oslo. De hadde felles målsetting; få den nye fagkunnskapen innen ernæring og hygiene ut til befolkningen. Det ville bedre levekårene og folkehelsa i befolkningen. Den nye kunnskapen krevde ny praksis i husstellet; både i matlagingen, med endringer i kostholdet og med hygienerutiner basert på nye forskningsresultater.

Den retningen pionerene i organisasjonen staket ut gjennom sine vedtekter, har fulgt organisasjonen i disse 100 årene. Kort formulert kan vi si det slik; Faget og laget hånd i hånd!  Ved å gå gjennom disse kildene; «Skolekjøkkensaken i Norge gjennom 50 år» ( (Kirke- og Undervisningsdepartementet ved Statens skolekjøkkenkonsulent) og 50 års-beretningen for Landslaget for lærere i heimkunnskap fra 1970, ser vi at mange av sakene som organisasjonen har vært pådriver for i 100 år, fortsatt er aktuelle utfordringer. Det dreier seg om lærernes fagkunnskap, nasjonale og lokale myndigheters prioriteringer av faget, bruken av timeressursene og oppdaterte læremidler.

LMHS skulle feiret med en stor jubileumskonferanse og festmiddag torsdag 29. 10. 2020. Vi har dessverre måttet utsette feiringen av 100-årsjubileet til 2021. Det blir 100 år etter at det første landsmøtet ble holdt og det første styret tok fatt på arbeidet.

Jubileumskonferansen er utsatt!

Jubileumskomiteen og styret i LMHS har besluttet å utsette jubileumskonferansen fra torsdag 29.10. 2020 til torsdag 28. 10. 2021. Smittevernreglene gjorde at det ble for vanskelig å få til den konferansen vi ønsket i 2020. Les mer her!

LMHS feirer 100 år i 2020!

For 100 år siden, 5. august 1920, ble organisasjonen Skolekjøkkenlærerinnenes landsforening startet i Kristiania.

10. mars 2020: Utdanningsforbundet avlyser alle kurs fram til påske. Dermed er jubileumsseminaret 19. mars dessverre avlyst. (Her er programmet og lenken til påmelding! )

Torsdag 29. oktober inviterer vi til jubileumskonferanse på OsloMet, avdeling Kjeller, Lillestrøm. Programmet kommer! Det blir presentert i vårens tidsskrift.

Debattinnlegg: Mat og helsefaget er verktøyet

25.2. 2020: Forfatterne Dagrun Engeset og Gun Åbacka, begge UiA, har skrevet dette tankevekkende debattinnlegget i Dagsavisen 25.2. Utfordringene ligger hos forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og kunnskapsminister Trine Skei Grande og skoleeiere og rektorer i kommunene.  Les det her! 

Kjennetegn på måloppnåelse

Utdanningsdirektoratet har publisert kjennetegn på måloppnåelse i alle fag med standpunktvurdering. De blir en støtte for å vurdere elevene og sette standpunktkarakter. De bidrar til å skape felles forståelse til hva som forventes av kompetansen til elevene for å oppnå karakterene 2, 4 og 6. Kjennetegnene er fastsatt og er her!

«Eleven vurderer og analyserer eget praktisk arbeid og forklarer sine valg i matlagingsprosesser på en måte som viser god forståelse for prosesser i matlaging og kunnskap i faget.» (Utdanningsdir. 2020, uthevet av ilfj)

Regjeringens strategi for å styrke praktiske og estetiske fag

Kunnskapsdepartementets strategi for å styrke den praktiske og estetiske opplæringen «Skaperglede, engasjement og utforskertrang Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning» er offentliggjort! Regjeringen har som intensjon å heve kompetansen i og statusen til de praktiske og estetiske fagene, fagområdene og arbeidsformene i både barnehagen, skolen og lærerutdanningen. I strategiplanen innrømmer KD at en av hovedutfordringene er mangel på kompetanse og at skoleeier legger til rette for samarbeid i de praktiske og estetiske fagene. Skoleeier utfordres på å opprette kommunale nettverk som skal bidra til å utvikle lærernes læreplanforståelse og vurderingskompetanse. Den er å finne herLes også pressemeldingenher!

Kronikk i om opplæring i mat- og helsefaget

Kronikken er skrevet av faglærere som underviser i studiefaget mat og helse i grunnskolelærerutdanningen og de er også tillitsvalgte i LMHS. Har noen av ministrene svart? LMHS har et pågående prosjekt «Tidlig innsats i mat og helse» i samarbeid med Gjensidigestiftelsen . I 2020 håper jeg alle mat- og helselærere på landets barneskoler sjekker med rektor om hvordan opplæringstilbudet er på skolen.

Korrekt skrivemåte for mat- og helsefaget

Språkrådet har klargjort og begrunnet at skrivemåten skal være slik: mat- og helsefaget. Bindestreken skal være etter mat, ikke mellom helse og faget. Språkrådet har vært i strid med seg selv. I tillegg: mat og helse skal skrives med liten forbokstav inne i setninger.