Takk for at du besøker siden vår

Vi ønsker alle med tilknytning til fagfeltet velkommen som medlemmer i LMHS! Info her. LMHS på Facebook!

Tidsskriftet "Mat og helse i skolen"

Nr. 1/2014: Grunnleggende ferdigheter

Nr. 2/2013: Mat og samisk matkultur i skolen: kommet!

Nr. 1/2013: Faget mat og helse - før og nå

Nr. 2/2012: Måltidet i mat og helse

Nr. 1/2012: Læringsressurser i mat og helse

Nr. 2/2011: Folkehelse og nye nasjonale folkehelselover

Årsmøtet i LMHS, 21. mars

Fagseminaret, fering av Home Conomics Day og årsmøtet i LMHS 21. mars 2014 i Helsedirektoratet er gjennomført! Styret takker alle som bidro til at dagen ble vellykket. Det nye styret i LMHS er: Inger Lise Fevang Jensen, Nelly Mette Bjerketvedt, Inger Molden, Jan Arne Pettersen, Reidun Fjell Høines (ny), Heidi Toft (ny) og vara Eli Kristin Aaland. Velkommen til viktig arbeid i den dugnadsbaserte interesseorganisasjonen.

Protokollen fra årsmøtet 2013 kommer inn i tidsskriftet, seinest nr. 2/2014. Den blir sendt til de som deltok på årsmøtet og som vi har e-post på. Kasserer legger inn e-postadressen til medlemmer etter hvert som dere oppgir den. De som er registrert med e-post kan få den tilsendt.

 

 

 

 

Nytt fra Landbruks- og matdepartementet

Her er nytt nettsted mot matsvinn. Et utmerket tiltak.

 
Møte utvalget for framtidas skole

Tirsdag 11. mars møter representanter for LMHS utvalgsleder Sten Ludvigsen og to fra sekretariatet til utvalget som utreder framtidas skole. Her kan dere orientere dere om utvalgets arbeid og bidra med innspill på bloggen.