Hjem

Oppgavene til LMHS

Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) er en ideell, faglig medlemsorganisasjon.  Vårt formål er å være pådriver for opplæringen i faget mat og helse i utdanningsløpet og i forskning. Les mer »

LMHS feirer 100 år i 2020!

For 100 år siden, 5. august 1920, ble organisasjonen Skolekjøkkenlærerinnenes landsforening startet i Kristiania. LMHS markerer året med jubileumsseminar  19. mars sammen med Utdanningsforbundet – i Oslo. Her er program og lenke til påmelding! 

Forslag om praktisk/muntlig eksamen i praktiske og estetiske fag

Utdanningsdirektoratet har utredet og legger fram et omfattende høringsutkast om endringer i bestemmelser om vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene. I del tre ligger forslaget om å ta inn de fire praktiske og estetiske fagene som trekkfag til avsluttende eksamen på ungdomstrinnet. Del 1 til 4 er omfattende presentert og trenger å bli lest nøye. Høringsfristen er 14. mars. Her ligger forslagene og høringsdokumentene.

Regjeringens strategi for å styrke praktiske og estetiske fag

Kunnskapsdepartementets strategi for å styrke den praktiske og estetiske opplæringen «Skaperglede, engasjement og utforskertrang Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning» er offentliggjort! Regjeringen har som intensjon å heve kompetansen i og statusen til de praktiske og estetiske fagene, fagområdene og arbeidsformene i både barnehagen, skolen og lærerutdanningen. I strategiplanen innrømmer KD at en av hovedutfordringene er mangel på kompetanse og at skoleeier legger til rette for samarbeid i de praktiske og estetiske fagene. Skoleeier utfordres på å opprette kommunale nettverk som skal bidra til å utvikle lærernes læreplanforståelse og vurderingskompetanse. Den er å finne herLes også pressemeldingen her!

Kronikk i Dagbladet om opplæring i mat og helse

Det er tankevekkende å lese kronikken som er skrevet av faglærere som underviser i studiefaget mat og helse i grunnskolelærerutdanningen og er tillitsvalgte i LMHS. Har noen av ministrene svart? LMHS har et pågående prosjekt i samarbeid med Gjensidigestiftelsen om «Tidlig innsats i mat og helse». Ved skolestart i august håper jeg alle mat- og helselærere på landets barneskoler sjekker med rektor om hvordan opplæringstilbudet er på skolen.

Regjeringens strategi for å øke helsekompetansen!

Tre dager etter at Sylvi Listhaug ble utnevnt til eldre- og folkehelseminister ble «Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen
2019–2023» lagt ut på HOD sitt nettsted. Regjeringen omtaler selv strategien slik: «Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. Det forutsetter at pasienter og brukere har kunnskap og muligheter for å ivareta sin helse på best mulig måte. Tilstrekkelig helsekompetanse er en forutsetning for å realisere pasientens helsetjeneste. …» (uth. av ilfj)  Her drøftes hvordan helsekompetansen i befolkningen skal økes. Les den her!

Innspill ny folkehelsemelding!

Helse- og omsorgsdepartementet har fått innspill til innhold i den kommende stortingsmeldingen om folkehelse. Den vil gjelde fra 2019 til 2022. Innspillene er her!

Korrekt skrivemåte for mat- og helsefaget

Språkrådet har klargjort og begrunnet at skrivemåten skal være slik: mat- og helsefaget. Bindestreken skal være etter mat, ikke mellom helse og faget. Språkrådet har vært i strid med seg selv. I tillegg: mat og helse skal skrives med liten forbokstav inne i setninger.