Takk for at du besøker siden vår!

Medlemskap i Landslaget for mat og helse? Info her.

 

Mat og helsekonferansen 2018 blir i Bergen i oktober.

Landsmøte for LMHS blir i Oslo i fredag 16. mars 2018, på HiOA.

Mat og helsekonferansen 2017: i Bergen 27.4 er gjennomført! Les her......

 

Vil du bidra til å starte nytt lokallag i ditt område, kontakt oss på post@matoghelse.org. Delta i lokalt nettverk!

 

Følg oss på på Facebook!

 

LMHS utgir fagtidsskriftet "Mat og helse i skolen", vår og høst, med oppdatert fagstoff. Ønsker du å skrive, kontakt redaktor@matoghelse.org

nr.1/2018: Bærekraft: våren 2018

nr. 2/2017: Entreprenørskap: høsten 2017: er publisert

nr. 1/2017: Hygiene

nr. 2/2016: Mat i et flerkulturelt samfunn

nr. 1/2016: Folkehelse og livsmestring i faget mat og helse

nr. 2/2015: Mat

nr. 1/2015: Videregående opplæring

Landslaget (LMHS) er pådriver og talerør for mat og helse-faget overfor nasjonale og lokale myndigheter!

 


Konferanse om bærekraftsmålene 8. og 9. 2. 2018 i Bergen

Konferansen "Kunnskap for vår felles fremtid" er sentral for mat og helse-området! Den foregår i Bergen. Les mer her!

 
Fagseminar og landsmøte 16. mars 2018

LMHS vil arrangere fagseminar og landsmøtet 16. mars 2018 på HiOA, avd. Kjeller. Sett av datoen!